Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kolejne zatrzymanie „karuzeli vatowskiej”

Data publikacji 31.12.2020

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach prowadzą postępowanie w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT. Przestępczy proceder doprowadził do uszczupleń podatkowych stanowiących mienie znacznej wartości. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że w wyniku przestępczej działalności podejrzanych doszło do uszczupleń podatkowych na kwotę około 20 milionów złotych.

Zorganizowana grupa przestępcza, której sprawą zajmują się śledczy zwalczający przestępczość gospodarczą z KWP w Katowicach, działała w latach 2014-2017 w wielu miastach na terenie województwa śląskiego i w innych częściach Polski. Dotychczas policjanci przeprowadzili szereg czynności procesowych, których następstwem było zatrzymanie, wspólnie z funkcjonariuszami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie kilkunastu osób, podejrzanych o popełnienie szeregu przestępstw skarbowych.

Mechanizm działania był zawsze podobny. Polegał on na wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej firm faktur VAT, poświadczających nieprawdziwe transakcje, pozorujące wewnątrzwspólnotowy obrót sprzętem elektronicznym, częściami samochodowymi oraz artykułami spożywczymi. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędom skarbowym, wyłudzając na tej podstawie nienależny im zwrot podatku VAT. W ten sposób, wykorzystując tzw. karuzelę podatkową, doprowadzili Skarb Państwa do uszczupleń podatkowych na kwotę około 20 milionów złotych.

Obecnie postępowanie prowadzone jest równolegle w siedmiu rozbudowanych wątkach, dotyczących nieprawidłowości w działalności oraz funkcjonowaniu poszczególnych podmiotów, których przedmiotem działalności był pozorny „obrót” sprzętem elektronicznym, częściami samochodowymi oraz artykułami spożywczymi. Tylko w części dotyczącej rzekomego handlu sprzętem elektronicznym, analizowane są operacje, które doprowadziły do uszczupleń podatkowych stanowiących mienie znacznej wartości.

W wyniku przeprowadzonych przez śledczych kilkudziesięciu przeszukań zabezpieczono szereg dokumentacji potwierdzającej przestępczą działalność grupy. Kilkunastu zatrzymanych w tej sprawie zostało doprowadzonych do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej z siedzibą w Katowicach, celem przedstawienia zarzutów przez prokuratora nadzorującego. Wobec czterech osób został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, natomiast wobec pozostałych: poręczenia majątkowe, dozory policji, zakazy opuszczania kraju oraz kontaktowania się ze współpodejrzanymi.

Aktualnie postępowanie prowadzone jest przeciwko 13 podejrzanym.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

(KWP w Katowicach / kp)

Powrót na górę strony