Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarzuty dla byłego prezesa i byłej wiceprezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

Data publikacji 13.01.2021

Były prezes i była wiceprezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego usłyszeli zarzuty wyrządzenia tej spółce szkody majątkowej wielkich rozmiarów. To efekt śledztwa, prowadzonego przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okręgowej. Sprawa dotyczy udzielenia przez spółkę pożyczek w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych dla Towarzystwa Sportowego „Polonia” w Bytomiu, które krótko po otrzymaniu pieniędzy ogłosiło likwidację, a pożyczki nigdy nie spłacono.

Zatrzymanie i postawienie prokuratorskich zarzutów byłemu prezesowi i byłej wiceprezes do spraw finansowych Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, to efekt pracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez jednego z wierzycieli Klubu Sportowego Polonia Bytom. Sprawą zajęli się pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach śledczy z katowickiej komendy wojewódzkiej, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Policjanci zgromadzili obszerny materiał dowodowy.

Mundurowi ustalili, że w latach 2015-2016 ówczesny prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz wiceprezes do spraw finansowych, poprzez nadużycie udzielonych im uprawnień i niedopełnienie ciążących na nich obowiązków, wyrządzili spółce szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Sprawa dotyczy udzielenia pożyczek w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Towarzystwu Sportowemu „Polonia” w Bytomiu. Pieniądze z pożyczek zostały następnie przekazane zadłużonemu już wtedy Klubowi Sportowemu „Polonia Bytom” na spłatę zobowiązań publiczno-prawnych. Zobowiązanie spłaty pożyczki wobec Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego zostało następnie przejęte przez Klub Sportowy „Polonia Bytom” na mocy trójstronnego porozumienia. Zabezpieczeniem pożyczki był weksel in blanco oraz zastaw na akcjach Klubu Sportowego „Polonia Bytom”, posiadanych przez Towarzystwo Sportowe „Polonia” w Bytomiu. Niedługo po udzieleniu pożyczki towarzystwu, ogłosiło ono likwidację, a pożyczka nie została nigdy spłacona przez klub.

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie prokurator przedstawił im zarzut wyrządzenia spółce Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne szkody majątkowej wielkich rozmiarów przez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Do sądu wpłynął już akt oskarżenia w przeciwko nim. Grozi im do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. Po uprzednim wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania, śledczy pracują nad kolejnymi jej wątkami.

  • Policjanci przed drzwiami, gdzie przebywa osoba, którą będą zatrzymywać.
  • Policjanci prowadzą zatrzymanego mężczyznę.
  • Troje policjantów prowadzi zatrzymanego mężczyznę.
Powrót na górę strony