Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Czy wiesz, że?

Data publikacji 18.01.2021

Czy wiesz, że wiele zachowań nagannych społecznie uregulowano w Kodeksie wykroczeń? Cześć IV.

W ramach Projektu „Czy wiesz, że?”, często Państwo zadajcie pytania o kwestie odpowiedzialności za tzw. drobne czyny, mniej dolegliwie społecznie. Czy są one jednak mniej dokuczliwe w naszym codziennym życiu?

W dniu dzisiejszym kontynuujemy dla Państwa cykl informacji na temat funkcjonowania w polskim systemie prawnym, Kodeksu wykroczeń. W kolejnych edycjach będziemy dalej zgłębiać ten przepis prawa, który jest bardzo często stosowany w działaniach Policji.

Przypominamy: „Nieznajomość prawa szkodzi”. Nawet jeżeli osoba nie wiedziała, że dane zachowanie może skończyć się odpowiedzialnością za popełnienie wykroczenia, to może ją spotkać odpowiedzialność. Ważne jednak, by czyn był zabroniony przez prawo oraz by był uznany za społecznie szkodliwy. Obie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Zasady odpowiedzialności za wykroczenia:

W dzisiejszej edycji przybliżymy Państwu kwestie dotyczące podżegania do popełnienia wykroczenia.

Konstrukcja podżegania opiera się na założeniu, że sprawca popełnia „własne wykroczenie”. Zatem nie uczestniczy on w cudzym wykroczeniu, mimo że znamiona tego typu wykroczenia  realizuje sprawca, którego nakłaniał podżegacz. Podżeganie nie jest zatem rodzajem wykroczenia, ale swoistą postacią zjawiskową wykroczenia (posiadaniem istotnego związku z wykroczeniem- wpływaniem na jego popełnienie).  

Odpowiedzialność za podżeganie do popełnienia wykroczenia

Za podżeganie odpowiada osoba, która chcąc, aby inna osoba popełniła wykroczenie, nakłania ją do tego. Innymi słowy, chodzi o sytuację, kiedy osoba X nie ma zamiaru popełnienia wykroczenia, ale osoba Y – znana lub postronna dla osoby X, nakłania, przekonuje, motywuje do tego, aby osoba X popełniła wykroczenie. Może to odbyć się w jakiejkolwiek formie np. w rozmowie bezpośredniej, telefonicznej, na różnego rodzaju komunikatorach.

Odpowiedzialność za podżeganie zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez sprawcę wykroczenia.

Przykład: Osoba X nakłania osobę Y do tego, aby ta w celu przywłaszczenia dokonała wyrębu drzewa lesie. Osoba Y nie miała wcześniej takiego zamiaru, ale uległa namowom osobie X. Wszystkie okoliczności tego nakłaniania potwierdziła osoba Y oraz postronny świadek. Osoba Y dokonała wyrębu drzewa, którego wartość nie przekroczyła 500 zł. W tej sytuacji osoba X odpowie za podżeganie, a osoba Y za dokonanie. Obie osoby mogą ponieść takie same kary.

Link do treści Kodeksu wykroczeń ►

O projekcie informacyjno-edukacyjnym "Czy wiesz, że?"

Zachęcamy do nadsyłania własnych pytań z obszaru działań Policji do lidera Projektu – młodszego inspektora Krzysztofa Łaszkiewicza, Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Powrót na górę strony