Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjant ze Sztumu oddał osocze dla chorych z COVID-19

Data publikacji 14.01.2021

Wczoraj policjant z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie oddał w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku swoje osocze. Życiodajny płyn, trafi teraz do najbardziej potrzebujących chorych, aby wspomóc ich w walce z koronawirusem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sztumie angażują się w różnego rodzaju akcje związane z oddawaniem krwi. Kilku z nich jest również honorowymi krwiodawcami. Wczoraj st. sierż. Paweł Łyko, który bezobjawowo przeszedł zakażenie koronawirusem, zgłosił się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Gdańsku, aby oddać potrzebującym swoje osocze.

Oddanie osocza trwa około 40 minut i jest całkowicie bezpieczne. Policjanci gorąco zachęcają wszystkich do pomocy innym potrzebującym i oddanie osocza lub krwi potrzebującym.

Dawcą osocza mogą być osoby, które:

- spełniające podstawowe kryteria dla dawców krwi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741);

- przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowo zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);

- są obecnie uznawane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;

- są w wieku 18-65 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)

Powrót na górę strony