Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kontrole lokali i klubów na terenie Dolnego Śląska doprowadziły do ujawnienia przypadków łamania obostrzeń

Data publikacji 18.01.2021

Wciąż zmagamy się z konsekwencjami pandemii. Dlatego dolnośląscy policjanci stale prowadzą działania prewencyjno-kontrolne mające na celu kontrole przestrzegania obowiązujących obostrzeń. Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie epidemii koronawirusa i kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych zasad sprawdzają między innymi sklepy wielkopowierzchniowe, lokale gastronomiczne i kluby, a także siłownie i inne miejsca, gdzie może dochodzić do naruszeń prawa. Osoby i podmioty, które świadomie i z premedytacją łamią te przepisy, muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi. Weekendowe kontrole przeprowadzone przez policjantów i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej doprowadziły do ujawnienia kolejnych nieodpowiedzialnych zachowań organizatorów spotkań w klubach i ich uczestników.

Pomimo intensywnych działań zarówno policjantów, jak też przedstawicieli innych służb i instytucji, nadal nie wszyscy respektują przepisy wprowadzone w celu skutecznej walki z epidemią koronawirusa. Funkcjonariusze z Wrocławia w ten weekend interweniowali wobec osób prowadzących lokale usługowe, które otworzyły swoje obiekty i zorganizowały w nich spotkania towarzyskie. Organizatorzy w różny sposób tłumaczyli policjantom fakt, że ich lokale są otwarte. Mając to na uwadze, zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjanci sporządzili dokumentację niezbędną do przekazania sprawy do sądu, który to ostatecznie podejmie dalsze decyzje w tej sprawie. W takich przypadkach kierowane są też wnioski do służb sanitarnych o nałożenie kar administracyjnych na organizatorów imprez oraz ich uczestników za rażące naruszenie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Ich wysokość może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych.

W związku z próbami łamania obowiązujących zasad sanitarnych i podjęciem działalności wbrew wprowadzonym zasadom, policjanci interweniowali też w lokalach na terenie Głogowa. Również tutaj policjanci sporządzili dokumentację niezbędną do przekazania sprawy do sądu. Także w tych przypadkach kierowane są wnioski do służb sanitarnych o nałożenie kar administracyjnych za rażące naruszenie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

Funkcjonariusze podejmują interwencje w sytuacjach zgłoszonych im naruszeń obowiązującego reżimu sanitarnego oraz gdy w trakcie służby zaobserwują, że dochodzi do łamania prawa w tym zakresie.

Przypominamy, że zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami:

  • działalność placówek kultury, w tym między innymi teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów kultury, jest zawieszona;
  • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, a ich uczestnicy mają obowiązek zakrywania nosa i ust oraz zachowania 1,5 metra odległości od innych osób;
  • obowiązuje zakaz działalności takich miejsc jak kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia;
  • obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa jest jedynie realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz na ich dowozie;
  • ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej;
  • zawieszona zostaje działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness.

Szczegółowy opis obowiązujących nakazów, zakazów i ograniczeń widnieje na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

nadkom. Kamil Rynkiewicz

Powrót na górę strony
Polska Policja