Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowych policjantów oraz wręczenie odznak „Zasłużony Policjant”

Data publikacji 19.01.2021

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy oraz wręczenia mazowieckim policjantom odznaczeń resortowych. Funkcjonariusze odebrali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona odznaczenia za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa.

Dzisiaj w sali konferencyjnej KWP zs. w Radomiu odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której ślubowało 15 nowo przyjętych funkcjonariuszy Policji. W tej grupie są 3 kobiety. Drugą częścią uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona odznaczeń resortowych „Zasłużony Policjant”.

Policjantów przywitał Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion, podkreślając jak trudna i odpowiedzialna jest to służba. Wszystkim nowo przyjętym funkcjonariuszom życzył sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył wytrwałości i zrozumienia dla trudów tego zawodu. Do życzeń komendanta dołączył się także ks. Jarosław Rożek - kapelan mazowieckich policjantów, który funkcjonariuszom przekazał obrazek wraz z modlitwą Michała Archanioła, patrona polskiej Policji oraz Przewodnicący NSZZP woj. mazowieckiego mł. insp. Dariusz Brzezicki i Przewodnicąca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji Anna Kwasiborska.

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami kurs przygotowawczy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostek terenowych naszego garnizonu i tam pełnić będą dalszą służbę w SPPP w Płocku oraz w SPPP w Radomiu.

W roku 2021 Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu planuje przyjąć kolejnych nowych funkcjonariuszy w trybie sześciu naborów. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do wstapienia w nasze szeregi.

Drugą częścią uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona odznaczeń resortowych w uznaniu za służbę pełną poświęcenia i zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa. Odznakami „Zasłużony Policjant” uhonorowno 7 funkcjonariuszy Policji garnizonu mazowieckiego.

Wręczone zostały dwie srebrne oraz pięć brązowych odznak „Zasłużony Policjant”.

 

Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu

  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów
  • Ślubowanie nowo przyjętych policjantów, do których przemawia Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion
  • Ślubowanie nowych policjantów, do których przemawia kapelan ks. Jarosław Rożek
  • Nowo przyjęci policjanci podczas ślubowania
  • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion wręcza odznaczenia "Zasłużony Policjant"
  • Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion wręcza odznaczenia "Zasłużony Policjant"
Powrót na górę strony