Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Żeby zobaczyć swoje odbicie, nie musisz wcale patrzeć w lustro

Data publikacji 25.01.2021

Ruszyła wojewódzka kampania społeczna „Dzieci kopią dorosłych” zwracająca uwagę na dostarczanie przez dorosłych negatywnych i pozytywnych wzorców do naśladowania. Dzieci obserwując swoje dorosłe autorytety, stają się ich odwzorowaniem – kopią. Zauważając ten problem społeczny, Wydział Prewencji KWP w Katowicach rozpoczął kampanię, którą wsparło 11 służb i instytucji wojewódzkich.

Jednym z kluczowych aspektów rozwoju dzieci oraz młodzieży jest obserwacja, a następnie naśladowanie zachowań dorosłych będących w ich bezpośrednim otoczeniu. Naśladownictwo to przybiera często postać dokładnego skopiowania zachowania dorosłego, a po wielu powtórzeniach może stać się u dziecka zachowaniem trwałym. Dotyczy to zarówno zachowań pozytywnych, jak i negatywnych.

Dlatego też, bardzo ważnym kierunkiem zapobiegania patologiom oraz dysfunkcjom społecznym, w tym także o charakterze kryminalnym czy demoralizacyjnym, jest zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju najmłodszych. Rozwoju na różnych płaszczyznach, między innymi poprzez dostarczanie dzieciom i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań ze strony dorosłych.

Mając to na uwadze, policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z wieloma partnerami, takimi jak ROME „METIS” w Katowicach, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu, Służbą Ochrony Kolei, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, postanowili wspólnie wdrożyć do realizacji wojewódzką kampanię społeczną – „Dzieci kopią dorosłych”. Przewrotny tytuł tej inicjatywy zwraca uwagę na problem złych zachowań dorosłych, które są kopiowane przez dzieci, ale również promuje ich zachowania pozytywne. Jednocześnie prowadzone w ramach kampanii działania zachęcać będą młode osoby do reagowania na postępowanie dorosłych i piętnowania ich negatywnych postaw. W działania włączyć się mogą różne podmioty społeczne i publiczne zainteresowane poprawą obecnej sytuacji.

Na cele kampanii powstał szereg materiałów informacyjno-edukacyjnych, a jednym z nich jest dedykowany działaniom „Śląski Kalendarz Profilaktyczny 2021”, w ramach którego śląscy policjanci oraz wspomniane podmioty, za pomocą fotografii oraz krótkich opisów ukazują najpopularniejsze z negatywnych zachowań dorosłych, ale także wskazują pozytywne wzorce do naśladowania.

Celem tej kampanii jest redukowanie niewłaściwych zachowań prezentowanych przez dzieci i młodzież, ale i dorosłych. Tych zwłaszcza zachowań, które bezpośrednio bądź pośrednio stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i jego poczucia.

Jej adresatami są więc przede wszystkim dorośli, których ci młodsi obserwują na co dzień – członkowie rodziny, opiekunowie, czy nauczyciele, a także inne osoby, które mogą wpływać na kształtowanie wzorców zachowań u najmłodszych. Drugą grupą adresatów kampanii stanowią dzieci i młodzież, wśród których promowane będą zachowania pozytywne oraz prawidłowa reakcja na niewłaściwe zachowania dorosłych w ich otoczeniu.

 • Pierwsza karta kalendarza z miesiącem styczeń. Fotografia przedstawia dorosłą kobietę przechodzącą z dzieckiem pod zamkniętym szlabanem przejazdu kolejowego. Z prawej strony karty widnieje napis: "Dzieci kopią dorosłych. Dzieci naśladują zachowania dorosłych. Dając taki przykład dziecku, narażasz je na niebezpieczeństwo."
 • Druga karta kalendarza z miesiącem luty. Fotografia przedstawia dorosłą kobietę pokazującą chłopczykowi mapę miasta, na której widoczny jest numer 112. Z prawej strony karty widnieje napis: "Porozmawiaj z dzieckiem jak wezwać pomoc korzystając z numeru 112. Czy Twoje dziecko to potrafi?"
 • Trzecia karta kalendarza z miesiącem marzec. Fotografia przedstawia dorosłego, który idzie z chłopcem do lasu mimo znaku zakaz wstępu. Z prawej strony karty widnieje napis: "Wybierając się z dzieckiem w góry opowiedz mu o zasadach bezpieczeństwa na szlaku. Dzieci lubią się chwalić wiedzą przed rówieśnikami."
 • Czwarta karta kalendarza z miesiącem kwiecień. Fotografia przedstawia dziecko oraz mężczyznę, którzy przekazują funkcjonariuszce straży granicznej dokumenty do kontroli. Z prawej strony karty widnieje napis: "Dalekie podróże stają się naszą codziennością. Czy Twoje dziecko wie co jest ważne przy przekraczaniu granicy?"
 • Piata karta kalendarza z miesiącem maj. Fotografia przedstawia dwie osoby. Jedna trzyma w dłoniach pudełko z zapałkami oraz wyciągnięta zapałkę, druga schylona przy trawie wznieca pożar. Z prawej strony karty widnieje napis: "Ogień fascynuje dzieci. Ucz dziecko korzystania z ognia rozsądnie i bezpiecznie."
 • Szósta karta kalendarza z miesiącem czerwiec. Fotografia przedstawia mężczyznę, który płynie kajakiem bez kamizelki ratunkowej. Dwie kamizelki leżą pozostawione na brzegu wody. Z prawej strony karty widnieje napis: "Każdego roku dochodzi do utonięć dorosłych i dzieci. Czy Twoje dziecko zna zasady bezpieczeństwa nad wodą?"
 • Siódma karta kalendarza z miesiącem lipiec. Fotografia przedstawia umundurowanego policjanta na motocyklu. Obok niego stoją dzieci. Z prawej strony karty widnieje napis: "Dzieci naśladują autorytety. Czy wskazujesz im pozytywne wzorce? Zaraź je pozytywnymi pasjami."
 • Ósma karta kalendarza z miesiącem sierpień. Fotografia przedstawia zaparkowany w lesie samochód. W środku siedzą osoby, które wyrzucają przez okno śmieci. Z prawej strony karty widnieje napis: "Lasy to nasze wspólne dobro, nie śmietnik. Nie zostawiaj swoich śmieci w lesie, ucz dziecko wynoszenia śmieci z lasu."
 • Dziewiąta karta kalendarza z miesiącem wrzesień. Fotografia przedstawia osobę w czapeczce na głowie i przesłoniętą twarzą, która znajduje się w sklepie i chowa do kurtki ukradzioną rzecz. Obok niego widoczna jest niebieska kurtka, do kieszeni której chowana jest czekolada. Z prawej strony karty widnieje napis: "Szanuj to, co należy do innych. Dziś to może być cukierek, a jutro...?"
 • Dziesiąta karta kalendarza z miesiącem październik. Fotografia przedstawia mężczyznę z dzieckiem, którzy trzymają w dłoniach telefony komórkowe i fotografują leżącego na przystanku autobusowym mężczyznę. Z prawej strony karty widnieje napis: "Przy ratowaniu innych liczy się czas. Czy uczysz dziecko prawidłowej reakcji w sytuacji zagrożenia?"
 • Jedenasta karta kalendarza z miesiącem listopad. Fotografia przedstawia przechodzącego przez przejście dla pieszych mężczyznę z dzieckiem mimo czerwonego światła. Z prawej strony karty widnieje napis: "Ucz dzieci dobrych zachowań. Edukuj dzieci dzięki specjalnie przygotowanym ośrodkom jak np. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Tychach".
 • Dwunasta karta kalendarza z miesiącem grudzień. Fotografia przedstawia mężczyznę oraz dziecko, którzy wkładają do specjalnego kontenera zużyty sprzęt elektryczny. Z prawej strony karty widnieje napis: "Chrońmy środowisko naturalne. W każdej codziennej sytuacji pokazuj dziecku jak dbać o środowisko".

 

 • Tytułowa karta kalendarza z hasłem kampanii. Na dole znajdują się loga partnerów kampanii.
 • Fotografia przedstawia dorosłą kobietę przechodzącą z dzieckiem pod zamkniętym szlabanem przejazdu kolejowego.
Powrót na górę strony