Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

14 osób zatrzymanych i 4069 zabezpieczonych zabytków w ogólnopolskiej operacji

Data publikacji 29.01.2021

W operacji koordynowanej przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji udział wzięły wszystkie komendy wojewódzkie Policji w kraju, Komenda Stołeczna Policji, CBŚP oraz Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP. Zaangażowani byli również funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Operacja była wymierzona w zwalczanie kradzieży i nielegalny handel dobrami kultury, w tym szczególnie w nielegalny obrót zabytkami w Internecie. Policjanci i współpracujące służby koncentrowali się na ujawnianiu przypadków grabieży dziedzictwa kulturowego na obszarach lądowych i podwodnych, nielegalnego obrotu dobrami kultury oraz kradzieży zabytków. Jej celem było także zgromadzenie informacji na temat osób dokonujących nielegalnych eksploracji stanowisk archeologicznych oraz szeroko pojęta przestępczość przeciwko dobrom kultury.

W trakcie tegorocznej operacji funkcjonariusze Policji w garnizonach na terenie całego kraju przeprowadzili ponad 55 realizacji, podczas których zabezpieczono łącznie 4069 przedmiotów. Wiele z nich to zabytki archeologiczne, w tym zabytki z okresu wpływów rzymskich (fibule, pierścienie, monety), zabytki z epoki średniowiecza i nowożytne, które mogły zostać nielegalnie wykopane za pomocą detektorów metali. W tej liczbie jest również duża ilość zabytkowych militariów, broni i amunicji z czasów wojennych, w tym również przedmioty, które mogą stanowić dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury.

Podczas kilku realizacji korzystano z patrolu saperskiego i w kilku przypadkach z uwagi na niebezpieczne urządzenia wybuchowe pochodzenia wojennego, ewakuowano mieszkańców. Ponadto zabezpieczono pochodzące z kradzieży zabytkowe wyroby jubilerskie, zabytki malarstwa, zegar i rzeźbę.

Operacja koordynowana była przez nieetatowego krajowego koordynatora ds. zabytków z Wydziału Kryminalnego Biura Kryminalnego KGP. Do działań włączyli się nieetatowi koordynatorzy zajmujący się problematyką zwalczania przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu umocowani w strukturach wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich, Komendzie Stołecznej Policji oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Ponadto w operacji udział wzięli wyznaczeni funkcjonariusze Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP. Współpraca dotyczyła nie tylko działań obejmujących sprawy krajowe, ale także miała charakter międzynarodowy.

Podczas całej operacji Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP zapewniał wsparcie operacyjne i analityczne wszystkim uczestniczącym w działaniach w zakresie weryfikacji proweniencji kwestionowanych w trakcie prowadzonych kontroli oraz sprawdzeń dóbr kultury. W niektórych jednostkach zrealizowane sprawy były zapoczątkowane dzięki informacji przekazanej przez funkcjonariuszy WK BK KGP. Ponadto Wydział Kryminalny Biura Kryminalnego KGP był zaangażowany w bieżącą wymianę informacji pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w działaniach służbami, zapewniając ścisłą współpracę i komplementarne wsparcie działań Policji co przyczyniło się do sprawnego przeprowadzenia operacji.

(Biuro Kryminalne KGP)

 • Średniowieczny miecz
 • akinakes - sztylet z epoki brązu używany przez koczowników zwanych Scytami
 • armata wiwatówka
 • bransolety i siekierki z epoki brązu
 • Groty strzał i bełtów do kuszy
 • Groty średniowiecznych bełtów do kuszy
 • nieśmietelnik - znak tożsamości należący do pracownika przymusowego obozu w Auschwitz
 • Odlew żeliwny. Dwóch jeźdźców czerkieskich
 • Średniowieczne ostrogi
 • Topór z okresu neolitu - młodszej epoki kamienia
 • Zapinka z okresu wpływów rzymskich
 • zapinki z okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówej ludów bransolety z epoki brązu ozdoby gwizdki wojskowe.jpg
Powrót na górę strony