Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu

Data publikacji 27.01.2021

Dzisiaj oddany został do użytku nowy budynek Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu. Pozwoli to znacznie podwyższyć komfort pracy policjantów i pracowników Policji oraz zapewnić odpowiednie warunki do przyjmowania mieszkańców. W uroczystości wzięli udział Komendant Wojewódzki zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion, kapelan KWP zs. w Radomiu ks. Jarosław Rożek oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Uroczystość rozpoczęta się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu nadkomisarza Mariusza Medweckiego. Następnie Komendant Powiatowy Policji w Zwoleniu podziękował wszystkim osobom, których praca, zaangażowanie i wsparcie przyczyniło się do powstania nowego budynku komendy w Zwoleniu. W szczególności podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za wpisanie w Program Modernizacji Służb Mundurowych budowy nowej siedziby KPP w Zwoleniu. W swoim przemówieniu nadkom. Mariusz Medwecki podziękował także funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za ich ciężką pracę, zaangażowanie, zwłaszcza w trudnym czasie epidemii.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michał Ledzion w swoim przemówieniu powiedział, iż nowa siedziba zwoleńskich policjantów ma dobrze służyć lokalnemu społeczeństwu.

Swoje słowo do policjantów skierował również Wicestarosta Zwoleński Waldemar Urbański, który podziękował za zaangażowanie i dobrą służbę policjantów. Do podziękowań przyłączył się także Burmistrz Arkadiusz Sulima.

Uroczyste otwarcie siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu poprzedziło wręczenie symbolicznego klucza przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu nadinsp. Michała Ledziona, który odebrał nadkomisarz Mariusz Medwecki. Budynek poświęcił kapelan KWP zs. w Radomiu ksiądz Jarosław Rożek.

Nowa komenda spełnia nowoczesne standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym powstały właściwe warunki dla obsługi interesantów, również tych z niepełnosprawnością ruchową. W budynku o powierzchni ponad 2267 m2 i służbę pełnić będzie 70 funkcjonariuszy. Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin: Zwoleń, Policzne, Przyłęk, Tczów, Kazanów oraz miasto Zwoleń o łącznej powierzchni ponad 571 km kwadratowych, które zamieszkuje 36166 mieszkańców.

Autor: asp. Krzysztof Gregorczyk

Powrót na górę strony