Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie pracy kujawsko-pomorskiej policji za 2020 rok

Data publikacji 29.01.2021

W czwartek (28 stycznia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się narada roczna, podczas której podsumowano działania kujawsko-pomorskiej policji w 2020 roku. Mimo bardzo trudnego roku, który upłynął pod znakiem walki z pandemią, policjanci pracowali „pełną parą”.

Za nami rok, który bez wątpienia przejdzie do historii i na długo pozostanie w pamięci. Pandemia wirusa SARS-CoV-2 nie ominęła naszego kraju, a co za tym idzie także kujawsko-pomorskiego województwa.

Od marca 2020 roku rozpoczęły się intensywne działania służb, w tym policji, ukierunkowane na zmniejszenie transmisji wirusa. Wspólnie z przedstawicielami innych służb, policjanci zaczęli realizować dodatkowe zadania, oprócz tych codziennych, charakterystycznych dla policji, z których nikt nas przecież nie zwolnił. W każdym obszarze policyjnych działań widać wyniki utrzymujące się na dotychczasowym poziomie. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, a zadania prewencyjne były wykonywane efektywnie. Nie zwolniły także nasze inwestycje i remonty.
Czwartkowej naradzie przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, który wspólnie ze swoimi zastępcami omówił wyniki działań poszczególnych pionów kujawsko-pomorskiej policji w 2020 roku, określając także priorytety na najbliższy czas.

Wśród gości nie mogło zabraknąć Kujawsko-Pomorskiego Wojewody Pana Mikołaja Bogdanowicza oraz Wicemarszałka Województwa Pana Zbigniewa Ostrowskiego. W odprawie uczestniczyli Komendanci komend miejskich i powiatowych policji, kadra KWP w Bydgoszczy oraz Przewodniczący związków zawodowych policjantów i pracowników policji, a także Szefowie CBŚP i BSWP w naszym województwie. Z uwagi na wciąż panująca pandemię, tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy przebieg. Odbyło się ono online w trybie wideokonferencji.

Podczas odprawy w KWP w Bydgoszczy podsumowano wyniki pracy policjantów za 2020 rok. Na początku odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski przedstawił sytuację kadrową w kujawsko-pomorskim garnizonie. W roku 2020 do służby w policji w całym województwie przyjęto 214 osób. Wakat na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 57 etatów, co stanowi 1,1 % policyjnych etatów.

Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Mirosław Elszkowski omówił wyniki pracy policjantów pionu prewencji.

Bezpieczeństwo na drogach, interwencje i zgłoszenia

W roku 2020 doszło do 826  wypadków drogowych (o 121 mniej niż w roku 2019), w których zginęły 133 osoby (mniej o 78 ofiar niż w roku 2018), a rannych zostało 859 osób (mniej o 122 osoby).
W roku 2020 policjanci skontrolowali trzeźwość ponad 512 tysięcy osób i zatrzymali 5 049 nietrzeźwych kierowców (mniej o 781 osób).
Rok 2020 to ponad 212 tysięcy przeprowadzonych przez policjantów interwencji, z czego ponad 13 tysięcy to interwencje domowe. Nastąpił wzrost przeprowadzanych każdego dnia interwencji, o 27 dziennie, w porównaniu do roku 2019.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w naszym województwie wpłynęło ponad 69 tysięcy zgłoszeń, z czego ponad 53% to zgłoszenia potwierdzone.

Wyniki logistyki zaprezentował odpowiedzialny za ten pion insp. Marcin Woźniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Ważne inwestycje i remonty

W roku 2020 zakończyliśmy poważne inwestycje i remonty, wśród których należy wymienić: zakończenie budowy i oddanie do użytkowania Posterunku Policji na Osowej Górze w Bydgoszczy, zakończenie prac budowlanych przy przebudowie i modernizacji budynku przy ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy, gdzie siedzibę mieć będzie Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, termomodernizację zaplecza technicznego policji przy ul. Iławskiej w Bydgoszczy, przebudowę i remont kompleksowy Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo.
Przed nami kolejne zadania, których realizacja w 2021 roku już się rozpoczęła, jak choćby budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Rypinie. Planujemy rozpocząć także: przebudowę Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim oraz Komisariatu Policji w Brześciu Kujawskim, czy remont dawnej siedziby KMP w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego.
Budżet kujawsko-pomorskiej policji w roku 2020 wynosił ponad 600 mln złotych na wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji.

Insp. Artur Malinowski Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, który przedstawił wyniki pionu kryminalnego.

Statystyki przestępczości za 2020 rok

Przez cały 2020 rok wszczęto 39 271 postępowań przygotowawczych we wszystkich kategoriach przestępstw. Wykrywalność była wysoka, bo wyniosła 74%.
Ilość wszczętych postępowań dotyczących przestępstw kryminalnych wyniosła 26 870 wszczętych spraw. Wykrywalność przestępczości kryminalnej wyniosła 69,2%.
Wzrosła ilość wszczętych postępowań dot. przestępczości narkotykowej - 2 455 postępowań. Wysoka jest wykrywalność tego rodzaju przestępczości. W 2020 r. wyniosła ponad 97%.

W 2020 roku wszczęto mniej spraw dotyczących m.in. kradzieży, rozbojów czy zabójstw. Nieznacznie więcej odnotowano np. kradzieży z włamaniem do różnych obiektów.

Pod koniec narady głos zabrali m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który przekazał słowa podziękowania dla policjantów za służbę w tak trudnym roku. Do słów podziękowań przyłączył się Wicemarszałek Województwa Pan Zbigniew Ostrowski.

Na zakończenie narady podsumowującej pracę kujawsko-pomorskiej policji w roku 2020 Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Piotr Leciejewski, podziękował za wyniki osiągnięte dzięki pracy, profesjonalnemu i odpowiedzialnemu podejściu policjantów oraz pracowników kujawsko-pomorskiej policji.

Powrót na górę strony