Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony 2020 rok

Data publikacji 01.02.2021

Lubelscy policjanci podsumowali swoją pracę w minionym 2020 roku. Podczas odprawy omówiono poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa. Kolejny rok z rzędu odnotowaliśmy spadek przestępczości, przy utrzymaniu wysokiej wykrywalności przestępstw.

Lubelscy policjanci podsumowali miniony 2020 rok. Był on inny niż poprzednie z uwagi na pandemię i idące za nią ograniczenia, które dotknęły nas wszystkich. W odprawie rocznej, która z uwagi na obecną sytuację odbyła się w formie wideokonferencji, przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki. W naradzie udział wzięli zastępcy komendanta oraz komendanci miejscy i powiatowi lubelskiego garnizonu Policji, naczelnicy wydziałów i kierownicy sekcji i zespołów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki omówił osiągnięcia lubelskich policjantów, poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa, a także określił priorytety na najbliższy czas.

policjanci podczas ślubowania

Obecnie stan etatowy lubelskiego garnizonu Policji liczy 4967 policyjnych etatów. W funkcjonowaniu formacji ważną rolę odgrywają także pracownicy cywilni, których stan etatowy liczy 1255 osób. Co roku nasza formacja przyjmuje do służby nowych funkcjonariuszy. W minionym roku w realizowanych naborach w szeregi naszej formacji wstąpiło kolejnych 225 stróżów prawa, to o 83 osób więcej w porównaniu z rokiem 2019. Wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego, pod koniec grudnia wyniósł 41. W 2021 roku wstępnie zaplanowano kolejne przyjęcia do służby, które odbędą się w sześciu terminach. 

Inspektor Artur Bielecki  podziękował  wszystkim funkcjonariuszom za profesjonalne wykonywanie obowiązków, tym bardziej, że był to  rok bardzo trudnej służby.  2020 rok z uwagi na pandemię koronawirusa zdecydowanie był inny od lat poprzednich. Stawiając policjantów przed nową rzeczywistością przyniósł dodatkowe obowiązki. Nowym zadaniem stojącym przez policjantami w ubiegłym roku było kontrolowanie przestrzegania wprowadzonych obostrzeń, sprawdzanie obiektów i osób przebywających na domowej kwarantannie. Mundurowi przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się wirusa wielokrotnie podejmowali współpracę z innymi służbami mundurowymi i sanitarnymi. W tym zakresie funkcjonariusze współpracowali przede wszystkim z sanepidem, a ich codzienną pracę wspomagali żołnierze Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej,  funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei oraz strażnicy gminni. Od początku pandemii policjanci zrealizowali około 4 000 000 sprawdzeń osób objętych kwarantanną lub izolacją domową. Szczególnie podczas kwietniowej „narodowej kwarantanny”, funkcjonariusze wspierali seniorów, między innymi dostarczając niezbędne środki. Ponadto zabezpieczony w ramach prowadzonych postepowań nielegalny alkohol przekazywaliśmy do przerobienia na płyn do dezynfekcji, który posłużył pracującym w szpitalach medykom.

policjanci rozdają maseczki

Wirus Sars-cov2 nie ominął także samych policjantów. Na przestrzeni minionego roku kwarantanną objętych zostało łącznie 1571 policjantów, zaś 662 mundurowych objęto izolacją w związku z zakażeniem. Funkcjonariusze, którzy przeszli chorobę, podzielili się swoim osoczem, oddając je w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Chociaż pandemia koronawirusa zmieniła kierunki działań w wielu płaszczyznach, mimo to, zadania wykonywane przez lubelskich funkcjonariuszy wszystkich pionów były wykonywane w sposób profesjonalny i na najwyższym poziomie.

Pion kryminalny

Efekty ubiegłorocznej pracy komórek pionu kryminalnego przyniosły spadek przestępczości oraz utrzymanie się wysokiej wykrywalności przestępstw. W 2020 roku odnotowaliśmy 29 473 wszystkich stwierdzonych przestępstw. W roku 2019 było ich 34 114. Wskaźnik wykrywalności przestępstw utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie wynoszącym 81,7 %

Z ogólnej liczby stwierdzonych przestępstw, 18 213 to liczba przestępstw kryminalnych. W tej kategorii odnotowaliśmy spadek w porównaniu do 2019 roku - 20 641. Wysoka jest także wykrywalność tych przestępstw, która wyniosła 79,2%. Ten wynik plasuje nas na pierwszym miejscu w kraju (średnia krajowa - 66,2%).

Spadki odnotowane zostały także w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe. To grupa takich kategorii jak: rozbój, bójka i pobicie, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy. W minionym roku ilość przestępstw stwierdzonych w powyższych kategoriach wyniosła łącznie 6 266 ( w 2019 roku - 6520). Z kolei wykrywalność tych przestępstw (na poziomie 63,4) % plasuje nasz garnizon na pierwszym miejscu w kraju.

Wybrane kategorie przestępstw:

Rozbój: przestępstwa stwierdzone w 2020 roku - 203, w 2019 roku - 228, wykrywalność w 2020 na poziomie 93,1%.

Bójka: przestępstwa stwierdzone w 2020 roku – 204, w 2019 roku - 249,  wykrywalność przestępstw w 2020 roku wyniosła 92,6%. Ten wynik plasuje nas na II miejscu w kraju pod względem wykrywalności.

Kradzież: przestępstwa stwierdzone w 2020r. – 2303, w 2019 roku – 2510,  wykrywalność przestępstw w 2020r. - 57,9%   - I miejsce w kraju.

Kradzież pojazdu: przestępstwa stwierdzone w 2020 roku. – 56, w 2019 roku - 65, wykrywalność przestępstw w 2020 roku – 62,5 %. II miejsce w kraju pod względem wykrywalności.

Uszczerbek na zdrowiu: przestępstwa stwierdzone w 2020 roku. – 437, w 2019 roku - 546, wykrywalność przestępstw w 2020 roku. - 96,8% , co plasuje nas na  II miejscu w kraju.

Uszkodzenie rzeczy: przestępstwa stwierdzone w 2020 roku – 1174, w 2019 roku - 1224, wykrywalność przestępstw w 2020 roku - 96,8%  - I miejsce w kraju.

Kradzież z włamaniem: chociaż w tej kategorii odnotowaliśmy wzrost przestępstw stwierdzonych w porównaniu do roku poprzedniego (w 2020 roku – 1945, w 2019 roku – 1763),  wykrywalność tej kategorii przestępstw wzrosła z poziomu 56,3% w 2019 roku do 60,8% w 2020 roku. Osiągnięty wynik w wykrywaniu tego typu przestępczości w porównaniu ze średnią krajową, plasuje nas na  II miejscu w kraju.

Miniony rok, mimo panującej pandemii, to kontynuacja walki z przestępczością gospodarczą i narkotykową. W kategorii przestępstw gospodarczych odnotowaliśmy 5908 przestępstw stwierdzonych oraz 2542 przestępstwa narkotykowe. Ogółem w 2020 roku zabezpieczyliśmy ponad 350 kilogramów narkotyków.

zabezpieczone narkotyki

Wartość mienia zabezpieczonego w 2020 roku u podejrzanych w prowadzonych postępowaniach to kwota sięgająca ponad 36 milionów złotych (we wszystkich kategoriach przestępstw).

Praca pionu kryminalnego to również działania związane z wykrywaniem i zwalczaniem przestępczości w cyberprzestrzeni. Skuteczność pracy operacyjnej struktur do walki z cyberprzestępczością daje nam drugie miejsce w kraju.

Nie brakowało też szerzej zakrojonych działań na polu walki z przestępczością przeciwko handlowi ludźmi. W minionym roku kryminalni rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która na terenie województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-pomorskiego dokonywała przestępstw handlu ludźmi. Zatrzymano 5 osób, wobec których zastosowano tymczasowe areszty.

Policjanci z komórki zajmującej się walką z przestępczością gospodarczą realizowali sprawę dotyczącą tak zwanych „Przestępstw VAT-owskich”.  Sprawa związana była z fałszowaniem faktur i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę, przy wykorzystaniu handlu paliwem, budowlanką i usługami. Zabezpieczono prawie 17 tysięcy fałszywych dokumentów sprzedaży, gdzie wartość brutto rzekomo nabytych towarów wyniosła ponad 418 milionów złotych, zaś podatek VAT ponad 77,5 milionów złotych. Łącznie w sprawie oskarżono 260 podejrzanych, u których zabezpieczono mienie o łącznej wartości blisko 15 milionów złotych.

Pion prewencji

W ciągu minionego 2020 roku odnotowaliśmy w całym garnizonie lubelskim 177 093 interwencje. Sporym zainteresowaniem cieszyła się interaktywna aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy 23 878 zgłoszeń. Były to wskazania miejsc lub zdarzeń, które w ocenie mieszkańców naszego województwa są niebezpieczne bądź uciążliwe.

przewodnicy z psami służbowymi

Praca policjantów pionu prewencji to również zabezpieczanie imprez masowych.  Łącznie w minionym roku policjanci zabezpieczali 93 imprezy masowe w województwie lubelskim. W działaniach tych brało udział 3647 funkcjonariuszy. Policjanci zabezpieczali między innymi  mecz piłki nożnej w ramach Finału „Totolotek Puchar Polski 2020” pomiędzy drużynami „Cracovia” Kraków – „Lechia” Gdańsk , który odbył się w lipcu na stadionie  „Arena” Lublin, z przewidywanym udziałem 3500 osób. Główne zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa spoczywały na policjantach prewencji i ruchu drogowego. Policjanci dbali o bezpieczeństwo w okolicach stadionu, na terenie miasta oraz trasach dojazdu zorganizowanych grup kibiców.

W minionym roku policjanci zrealizowali 5832 konwoje z jednostek penitencjarnych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Ogółem doprowadzono i przekonwojowano na zarządzenie sądu i prokuratury – 8886 osób.

Służba policjantów pionu prewencji to również zadania realizowane w związku z przeciwdziałaniem szerzeniu się ASF na terenie województwa lubelskiego. Do działań skierowano łącznie 3406 funkcjonariuszy. Policjanci dokonali 1683 kontroli targowisk, zrealizowano 72 wspólne przedsięwzięcia ze służbami weterynaryjnymi dotyczące kontroli miejsc handlu trzodą chlewną oraz pomocy podczas sprawdzania gospodarstw rolniczych.

Ruch drogowy

Stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny uległ poprawie. Dzięki pracy policjantów ruchu drogowego, był to kolejny rok, w którym została utrzymana tendencja spadkowa dotycząca liczby wypadków drogowych, ofiar śmiertelnych i rannych. W ciągu 12 miesięcy minionego roku odnotowaliśmy 937 wypadków, gdzie w 2019 roku było ich 1129. Rannych w wypadkach zostało 955 osób, czyli o 262 mniej niż w 2019 roku. Spadek odnotowaliśmy także w kwestii liczby ofiar śmiertelnych. W 2020 roku wskutek wypadków drogowych zginęło 155 osób, czyli o 15 mniej niż w roku 2019 (170 ofiar). Głównymi przyczynami wypadków było niedostosowanie prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, czy nieprawidłowe zachowania wobec pieszych.

policjantki podczas kontroli drogowej

Funkcjonariusze ruchu drogowego przeprowadzili blisko pół miliona badań wobec kierujących na zawartość alkoholu. Ujawnili 3931 kierujących pojazdami mechanicznymi będących pod wpływem alkoholu ( przestępstwo i wykroczenie). 671 kierujących poddano badaniu na zawartość środków działających podobnie do alkoholu. Podczas przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali 3950 uprawnień do kierowania osobom, które w terenie zabudowanym przekroczyły prędkość o ponad 50 kilometrów na godzinę.

Z kolei policjanci ze specjalnej grupy „Speed” zajmujący się między innymi zwalczaniem agresywnych zachowań na drodze, ujawnili 46 313 wykroczeń popełnionych przez kierujących. Zatrzymali 1374 prawa jazdy, nałożyli 38745 mandatów karnych.

Logistyka

Miniony rok upłynął pod znakiem modernizacji i nowoczesności w lubelskim garnizonie Policji. Tabor Lubelskiej Policji zasiliły łącznie 24 nowe pojazdy. W ramach dofinasowania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie wprowadzono do użytku pierwsze oznakowane radiowozy z napędem elektrycznym marki Kia e-Niro a także dwa nieoznakowane pojazdy hybrydowe marki BMW 330e xDrive plug-in. Użytkowanie tych ekologicznych pojazdów pozwoli na skuteczną walkę z piratami drogowymi. Z kolei dzięki dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubelskiego Lubelska Policja wzbogaciła się o kolejnych 17 radiowozów, służących do typowej pracy patrolowej,  jak i tych służących policjantom pionu kryminalnego. To pojazdy takich marek jak:  Hyundai Tucson, Kia Cee'd, BMW330i xDrive i Fiat Doblo.

Oznakowany radiowóz policji w tle Zamek Lubelski

Ponadto sfinalizowano wiele inwestycji, takich jak termomodernizacja i modernizacja jednostek Policji garnizonu lubelskiego: Komendy Miejskiej Policji w Zamościu, Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, Komisariatu Policji w Międzyrzecu Podlaskim,  Komisariatu Policji w Dorohusku i Komisariatu Policji w Poniatowej. W trakcie realizacji pozostaje termomodernizacja komend w Chełmie, Opolu Lubelskim, Łukowie i Biłgoraju.

Zrealizowana została także inwestycja dotycząca przebudowy i rewitalizacji nieruchomości Policji położonej  w Lublinie przy ulicy Droga Męczenników Majdanka / Grenadierów. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota  25.040.051 złotych. Zakończono także budowę budynku Komisariatu Policji w Annopolu (wartość kosztorysowa inwestycji – 5.213.729 złotych).

Po uzyskaniu środków z budżetu Państwa rozpoczęto także modernizację budynku Komendy Miejskiej  Policji w Lublinie, podłączenie obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie  do miejskiej sieci ciepłowniczej, czy opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku  koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie.

Nadal w trakcie realizacji pozostaje budowa nowej siedziby I Komisariatu Policji w Lublinie przy ulicy Aleja Unii Lubelskiej. Wartość kosztorysowa inwestycji to 14.287.002 złotych.

Łącznie na działalność inwestycyjną oraz remontową w 2020 roku wydatkowano środki finansowe w wysokości 22.581.710 złotych W 2020 roku zawarto 27 umów dotyczących działalności inwestycyjnej i remontowej w tym: 9 na zadania inwestycyjne i 18 na zadania remontowe.

Modernizacja i nowoczesność to nie tylko dbanie o poprawę warunków służby funkcjonariuszy, ale także poprawa obsługi klientów zewnętrznych. W minionym roku  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie zrealizowała projekt pod nazwą „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli". Projekt realizowano w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach programu E-usług zapewniających szybką i sprawną obsługę wszystkich interesantów Policja Lubelska oddała w ręce mieszkańców trzy interaktywne platformy: portal e-usług „Policja Lubelska”, aplikację mobilną „Policja Lubelska”, portal ePUAP.

Szef Lubelskiego Garnizonu Policji inspektor Artur Bielecki dziękując funkcjonariuszom za ciężką służbę w tym szczególnym 2020 roku oraz  podsumowując zrealizowane założenia, nakreślił dla policjantów cele na obecny rok, którym będzie w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego województwa oraz przyjezdnym odwiedzającym nasz region.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek

Powrót na górę strony