Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Jesteśmy po to, aby służyć i pomagać

Data publikacji 19.02.2021

Policjanci w trakcie swojej codziennej służby wykazują się dużą empatią i wrażliwością na los drugiego człowieka. Dewiza „pomagamy i chronimy” przyświeca mundurowym każdego dnia. Dlatego też funkcjonariusze z Lubina, posiadając informacje, że można pomóc osobom potrzebującym, z własnej inicjatywy przekazali paczki dla osób, które z różnych względów nie są w stanie zakupić dla siebie i swoich bliskich ciepłej odzieży.

Policjanci po raz kolejny dali przykład zaangażowania i troski o los drugiego człowieka oraz empatii godnej naśladowania. Mając na uwadze, że okres zimowy to szczególnie ciężki czas dla osób samotnych i schorowanych, a także tych, których zwyczajnie nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, lubińscy mundurowi włączyli się w działania pomocowe. Asp. Anna Szajbler i asp. Krzysztof Pawlik z komendy w Lubinie zebrali odzież i przekazali paczki dla osób potrzebujących za pośrednictwem Stowarzyszenia PAX. Organizatorzy zbiórki, przekazują zebrane dary podczas wydawania żywności osobom ubogim. Niektórzy przychodzą również bezpośrednio do siedziby stowarzyszenia i ubierają przyniesioną odzież prosto na siebie.

Policjanci apelują do mieszkańców naszego województwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, samotne, bezradne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarą mrozów. Nie przechodźmy obok nich obojętnie. Czasami jeden nasz telefon na numer 112 może komuś uratować życie. Przypominamy, że sytuacje osób potrzebujących można również zgłaszać poprzez aplikację mobilną - Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że okazane zainteresowanie i szybka reakcja mogą uratować człowieka lub przyczynić się do polepszenia jakości życia starszych osób, które są najbardziej bezbronne i bezradne.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony