Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja on-line zorganizowana przez WSPol w Szczytnie

Data publikacji 19.02.2021

Instytut Nauk Prawnych WBiNP Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował międzynarodową konferencję naukową on-line pt.: „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”. Wśród zaproszonych do udziału w konferencji gości, swoje referaty wygłosili znamienici przedstawiciele świata nauki m.in. z Wielkiej Brytanii, Australii, Bułgarii oraz Ukrainy. Patronat nad konferencją objął Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Pandemia koronawirusa SARS COV-2 sprawiła, że nagle zmieniło się życie milionów ludzi. Reżim sanitarny, lockdown, ograniczenia, a przede wszystkim obawa o zdrowie własne i swoich bliskich, zmieniły sposób funkcjonowania społeczeństwa w codziennym życiu. Jednak nawet w dobie pandemii przestępcy nie zaprzestali swojego nielegalnego procederu, co z kolei spowodowało konieczność dostosowania się organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości do nowej sytuacji. Wyzwania, przed którymi stanęły te instytucje, stały się przyczynkiem do zintensyfikowanych działań na rzecz optymalizacji rozwiązań normatywnych, proceduralnych oraz taktycznych.

Instytut Nauk Prawnych WBiNP Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zorganizował 19 lutego br. międzynarodową konferencję naukową on-line pt.: „Nowe trendy w przestępczości jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr hab. Iwona Klonowska przywitała wszystkich uczestników oraz podziękowała Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr Jarosławowi Szymczykowi za objęcie konferencji honorowym patronatem.

Wśród prelegentów konferencji, oprócz przedstawicieli Uczelni znaleźli się znamienici przedstawiciele świata nauki  z Wielkiej Brytanii, Australii, Bułgarii oraz Ukrainy. Swoim wirtualnym udziałem zaszczycili nas nie tylko naukowcy, ale również praktycy i eksperci reprezentujący organy ścigania i organizacje pozarządowe z kraju i ze świata.

Prelegenci omawiali zagadnienia dotyczące przestępczości i płaszczyzny ich występowania, ale również propozycji rozwiązań problemów, wdrażania nowych przepisów, regulaminów, wydawania nowych wytycznych postępowania Policji i organów ścigania. Już teraz konieczne wydaje się spojrzenie na problem wystąpienia i intensyfikacji przestępstw jako oczywistych następstw pandemii z perspektywy przewidywania skutków i planowania wieloletnich działań zapobiegawczych i represyjnych wobec sprawców czynów zabronionych.

Podsumowując konferencję, Pani Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – insp. dr hab. Iwona Klonowska podziękowała wszystkim za udział w konferencji, wkład naukowy i wsparcie przedsięwzięcia oraz zaprezentowanie interesujących i wartościowych tematów. Wyraziła nadzieję na dalszą współpracę, życzyła wielu sukcesów naukowych i zawodowych. Kończąc wyraziła głęboką nadzieję, aby pandemia, a także jej skutki, stały się historią, z której wszyscy wyciągniemy właściwe wnioski na przyszłość.

Konferencja zorganizowana została we współpracy z Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Spraw Wewnętrznych Ukrainy, w ramach wsparcia naukowego przedstawicieli University in Leicester (Wielka Brytania), Centre for law Enforcement & Public Health (Australia), Kele University (Wielka Brytania), University in Nebrasca (USA), Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Sofii (Bułgaria), Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

(WSpol w Szczytnie)

  • Pani Komendant w mundurze przy mównicy
  • Słuchacze w mundurach siedzą przed ekranem
  • funkcjonariusz za flagami
  • dwoje umundurowanych uczestników konferencji siedzi za stołami, jeden z prelegentów widoczny jest na ekranie
Powrót na górę strony