Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczniej na polskich drogach. Pozytywna ocena NIK wystawiona Policji

Data publikacji 23.02.2021

Rok 2020 na polskich drogach był czasem, w którym odnotowano zdecydowanie mniejszą liczbę zdarzeń drogowych. W ostatnich latach podejmowano szereg działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Analizowano dane o zdarzeniach drogowych, opracowywano plany i programy działań Policji w różnych obszarach, prowadzono działania profilaktyczne, monitorowano stan zatrudnienia i przeszkolenia policjantów ruchu drogowego. Mniejsza liczba zdarzeń drogowych oraz ich ofiar, to wspólny sukces nas wszystkich, zarówno służb jak i uczestników ruchu drogowego. Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała uwag ani wniosków pokontrolnych po dokonaniu oceny działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Policja podsumowała dane w zakresie wypadków drogowych i ich ofiar za 2020 r. Mimo trwającej pandemii i ograniczonego ruchu na drogach, policjanci ruchu drogowego sprawują aktywny nadzór na polskich drogach. Działania grup SPEED, częste kontrole prędkości, nadzór miejsc szczególnie niebezpiecznych, to tylko niektóre z podejmowanych aktywności Policji, które zarówno  w minionym 2020 roku, jak i w pierwszym miesiącu tego roku przyczyniły się do istotnego spadku liczby wypadków drogowych, ich ofiar i kolizji w całej Polsce.

W 2020 r. doszło do 23 540 wypadków (2019 r. – 30 288), w których zginęło 2 491 osób (2019 r. – 2 909) a 26 463 zostały ranne (2019 r. – 35 477). Istotnie zmniejszyła się także liczba kolizji drogowych. W ubiegłym roku odnotowano ich 382 046 (2019 r. – 455 454). Zwiększyło się też bezpieczeństwo pieszych. W tej grupie uczestników ruchu drogowego odnotowano o 162 ofiary mniej niż w 2019 roku (2020 r. – 631) i mniej rannych o 1 661 osób niż w 2019 r. (2020 r. – 4 700). W 2020 r. policjanci zatrzymali 98 941 nietrzeźwych kierujących i choć ta liczba jest nieco mniejsza niż w roku 2019 (110 971) to nadal istotna.

Przypominamy, że nawet niewielka dawka alkoholu wpływa na koncentrację i refleks kierującego. Liczne działania prowadzone przez policjantów wymierzone przeciwko nietrzeźwym kierującym, coraz surowsze kary i publikacje wyroków sądowych przyczyniły się do spadku tej liczby.

Poprawa bezpieczeństwa na naszych drogach zależy od zmiany mentalności wielu kierowców, zmiany agresywnego stylu jazdy, dotarcia do świadomości, uświadomienia sobie jak tragiczne mogą być skutki brawury  i nieodpowiedzialności za kierownicą. Wielu kierowców uważa, że wypadki drogowe dotyczą wszystkich innych, ale nie ich samych.

Działania profilaktyczne, spotkania z kierowcami, udział w programach  i akcjach propagujących bezpieczeństwo mają uświadomić istniejące zagrożenie, skłonić do właściwej refleksji.

policjantka ruchu drogowego kontroluje prędkość trzymając w ręku miernik prędkości - widok z tyłu

W kwestii nadzoru nad ruchem drogowym, bezpieczeństwo pieszych, w tym zwłaszcza na przejściach dla pieszych oraz egzekwowanie przekraczania dopuszczalnej prędkości  to priorytetowe obszary działania Policji. Także w tym zakresie Policja dokonała modyfikacji gromadzonych danych, w wyniku której możliwe będzie bieżące monitorowanie uzyskiwanych efektów pracy policjantów. To tylko jeden z przyjętych kierunków dalszej intensyfikacji działań Policji ukierunkowanych na egzekwowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami wobec pieszych. Zagrożenie jakie powodują kierowcy naruszając prawa pieszych jest bezsprzeczne, dlatego też Policja będzie zwracać szczególną uwagę, aby działania funkcjonariuszy były skierowane do właściwej grupy adresatów w tym zakresie, a efektywność prowadzonych działań była adekwatna do występującego zagrożenia.

Policja w ostatnich latach uczestniczyła w licznych kontrolach NIK  w obszarze dotyczącym ruchu drogowego, ostatnio zakończyła się w Policji kolejna kontrola i  NIK nie sformułował uwag ani wniosków pokontrolnych. To świadczy o tym, że strategiczne kierunki działań Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały wyznaczone właściwie  i adekwatnie do zdiagnozowanych obszarów zagrożeń. Liczne programy działań w sferze nadzoru ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu, w tym zwłaszcza pieszych i rowerzystów, jak również szereg przedsięwzięć profilaktycznych miało istotny wpływ na stan bezpieczeństwa na polskich drogach.

Warto zaznaczyć, że lepsze dane w stosunku do lat ubiegłych odnotowano także w styczniu 2021 r. Na polskich drogach wydarzyło się w tym czasie 1 255 wypadków, to jest o 749 mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Spadła także liczba zabitych o 43 (2021 r. –148) i rannych o 830 (2021 r. – 1422).

(KGP)

Powrót na górę strony