Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

HANDEL LUDŹMI. TO NIE MIT-TO RZECZYWISTOŚĆ

Handel ludźmi, to temat na który w wielu przypadkach słyszymy, „mnie to nie dotyczy”. Dopiero rozmowa na temat tego zjawiska i jego rozmiarów otwiera wielu osobom oczy. Uświadamiamy sobie wtedy, że tak naprawdę może dotyczyć nas wszystkich, bez względu na wiek, płeć i pochodzenie. O tym czym jest handel ludźmi, jak działają sprawcy, a przede wszystkim na co należy zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą i gdzie szukać pomocy, mówią funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej podczas zorganizowanych on-line spotkaniach z młodzieżą.

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi, to temat podejmowany przez policjantów krośnieńskiej jednostki wspólnie z funkcjonariuszem Straży Granicznej. Od wielu lat organizują oni na terenie powiatu różnego rodzaju spotkania profilaktyczne, czy też wystawy docierając w ten sposób do szerokiego grona odbiorców. Jest to bardzo ważny temat, który może dotyczyć nas wszystkich, dlatego też z uwagi na panującą pandemię i brak możliwości prowadzenia zajęć w szkołach, urzędach czy też podczas festynów, organizują spotkania on-line. Podczas rozmów z uczniami prowadzące zajęcia aspirant Paulina Weryk z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim oraz kapitan Straży Granicznej Małgorzata Maciejewska, Koordynator Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej do spraw zapobiegania i  zwalczania handlu ludźmi, wyjaśniają przede wszystkim czym jest handel ludźmi? Jak działają sprawcy, jakie stosują metody, a także na co należy zwrócić uwagę, żeby nie stać się ich ofiarą. Z uwagi, iż praca za granicą w dalszym ciągu stwarza atrakcyjne perspektywy zatrudnienia, mundurowi informują także o zagrożeniach związanych z poszukiwaniem pracy poza granicami Polski, udzielając cennych wskazówek, dzięki którym młodzież może zwiększyć swoje bezpieczeństwo. O tym co należy zrobić przed wyjazdem za granicą znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce Handel ludźmi. Na zakończenie spotkania mundurowi informują także o telefonach pomocowych oraz stronach internetowych umożliwiających poszerzenie wiedzy.

Rozmawiając o handlu ludźmi, pamiętajmy, że nie jest on tylko związany z seksbiznesem, przymusową pracą czy też handlem organami. To także nielegalna adopcja, pornografia dziecięca, żebractwo, wykorzystywanie do celów przestępczych oraz wszelkie działania skierowane na wyzysk ludzi, naruszające prawo decydowania o sobie. Ofiarą może stać się każdy bez względu na wiek, płeć, czy pochodzenie. Środkiem do osiągniecia przez sprawców celu jest między innymi stosowanie przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej, gróźb, różnych form zastraszania. Osoby zajmujące się tym procederem nie działają w pojedynkę. To bardzo dobrze zorganizowana, hermetyczna grupa przestępcza, gdzie każdy ma do wykonania określone zadanie. Utrudnieniem jest również dotarcie do pokrzywdzonych, którzy wielokrotnie zastraszani utratą życia ich samych bądź osób im bliskich, bici czy też wykorzystywani do różnego rodzaju  usług seksualnych, boją się mówić o tym co ich spotkało. Zatrzymanie tych osób, to efekt wielomiesięcznej pracy wielu policjantów, którzy niemal każdego dnia zdobywają informację i przekładają ją na działanie. O ich efektach mogliśmy przeczytać w marcu ubiegłego roku: KOLEJNY CIOS LUBUSKIEJ POLICJI W HANDEL LUDŹMI .

 

Więcej na temat handlu ludźmi można znaleźć na stronach internetowych :

Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi www.kcik.pl, www.handelludzmi.eu

Infolinia dla ofiar oraz poradnictwo przedwyjazdowe numer  telefonu 22 628 0120 

LaStrada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, www.strada.org.pl,

Telefon zaufania: +48 22 628 99 99  (pomoc, porady)

 

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

  • Policjantka i osoba zajmująca się tematyką i szkoleniem w obszarze handlu ludźmi
  • broszury informacyjne dotyczące handlu ludźmi
  • Broszury informacyjne w obszarze handlu ludźmi
  • Informacja o tym jak przeciwdziałać handlowi ludźmi
Powrót na górę strony