Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w garnizonie świętokrzyskim

Data publikacji 04.03.2021

Dziś 12 nowych policjantów zasiliło szeregi garnizonu świętokrzyskiego. Nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta. W uroczystości uczestniczyli także zastępcy generała: insp. Jarosław Tokarczyk i mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny. Błogosławieństwa udzielił Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Kielcach ks. ppłk. Grzegorz Kamiński.

Dzisiaj w Sali Narad im. płk Jana Piwnika „Ponurego” odbyło się ślubowanie nowo przyjętych 12 funkcjonariuszy Policji. W tej grupie znalazło się 5 kobiet i 7 mężczyzn. To oni z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosława Kalety odebrali legitymacje  służbowe oraz zasady etyki zawodowej. W uroczystości wzięli udział zastępcy generała: insp. Jarosław Tokarczyk i mł. insp. dr Agata Malasińska-Nagórny. Błogosławieństwa udzielił Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Kielcach ks. ppłk. Grzegorz Kamiński.

Szef świętokrzyskich policjantów gratulował nowym funkcjonariuszom wcielenia do służby. Nadinsp. dr Jarosław Kaleta zaznaczył, że dziś nowi policjanci ślubowali wypełniać swoje obowiązki „nawet z narażeniem życia”, co jest charakterystyczne dla nielicznych grup zawodowych. Generał przypomniał, że najważniejsze dla funkcjonariuszy jest m.in. niesienie pomocy. Szef świętokrzyskich policjantów życzył ślubującym sukcesów zawodowych oraz by służba przynosiła nowym policjantom satysfakcję.

Przypominamy, że osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć odpowiednie dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach znajdującej się przy ul. Seminaryjskiej 12.

Kandydat do służby w Policji musi spełniać następujące warunki:

  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Opr. MŚ

Źródło: KWP w Kielcach

Powrót na górę strony