Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i pracownicy cywilni zasłużeni dla Zdrowia Narodu - oddali już po ponad 20 litrów krwi

Data publikacji 05.03.2021

„Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” - tym odznaczeniem Minister Zdrowia uhonorował asp. szt. Roberta Króla - Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz kom. Pawła Kryczkę z Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, a także dwójkę pracowników cywilnych KWP - Maurycego Witkowskiego i Mariusza Wybacza z Wydziału Inwestycji. Uroczystość wręczenia medali odbyła się dzisiaj w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu.

Mazowieccy policjanci i pracownicy cywilni chętnie dzielą się najcenniejszym darem życia - własną krwią. Wśród mundurowych wielu jest takich, którzy regularnie oddają krew, aby pomóc potrzebującym. Przed budynkiem KWP zs. w Radomiu regularnie pojawia się mobilny punkt poboru krwi, gdzie policjanci mogą systematycznie oddawać krew. Chętni muszą wypełnić specjalny formularz, oddać odrobinę krwi do analizy, a następnie przejść badanie lekarskie. Po uzyskaniu akceptacji, można już oddać najcenniejszy dar dla potrzebujących, własną krew.

Dzisiaj w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu medele odebrali asp. szt. Robert Król - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu oraz kom. Paweł Kryczka z Sztabu Policji KWP zs. w Radomiu, a także Maurycy Witkowski i Mariusz Wybacz z Wydziału Inwestycji KWP. To zaszczytne wyróżnienie w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Dominik Purgal, dyrektor RCKiK w Radomiu.

To niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane jest honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Zespół Prasowy

Powrót na górę strony