Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze lubelskiego garnizonu

Data publikacji 10.03.2021

Kolejni policjanci zasilili lubelski garnizon Policji. W szeregi naszej formacji wstąpiło 26 nowych funkcjonariuszy. Dziś sześciu z nich złożyło ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Młodzi policjanci z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – insp. Artura Bieleckiego otrzymali legitymacje służbowe.

26 nowych funkcjonariuszy zostało przyjętych w lutowym naborze. Wśród tej grupy mundurowych jest 23 mężczyzn i 3 kobiety. Z uwagi na obostrzenia wynikające z panującej epidemii, ślubowania przyjętych do służby nowych stróżów prawa mają skromniejszy charakter i odbywają się w macierzystych jednostkach.

Dzisiaj, 10.03.2021 r., w Sali Konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie ślubowanie złożyło sześciu nowych funkcjonariuszy. "Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” – to początek roty ślubowania wypowiedzianej przez policyjnych adeptów podczas uroczystej zbiórki.  Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – inspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje.

Młodzi policjanci po ukończeniu szkolenia podstawowego będą wypełniać słowa złożonej roty ślubowania w codziennej służbie dbając o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Nowi stróże prawa zasilą szeregi komend w: Lublinie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Chełmie, Łukowie, Opolu Lubelskim, Tomaszowie Lubelskim, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie i Oddziale Prewencji Policji w Lublinie.

Informacje o przebiegu procedury rekrutacyjnej, warunkach, jakie trzeba spełnić, by zostać policjantem oraz wymaganych dokumentach rozpoczynających dobór, można uzyskać w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ulicy Narutowicza 73, pod numerem 47 811-46-55. Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

(KWP w Lublinie / mw)

  • Dwaj umundurowani policjanci ślubują na sztandar
  • Nowy policjant wymawia rotę ślubowania.
  • Policjant ślubuje na sztandar przed pocztem sztandarowym
  • policjant w munudrze przemawia przez mikrofon
Powrót na górę strony