Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 10.03.2021

10 marca 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 70 nowo przyjętych policjantów. To pierwszy nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2021 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Na rok 2021 zaplanowano sześć terminów przyjęć. Dołącz do Nas! Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Znajdziesz je na naszej stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "Rekrutacja".

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp. Sławomira Litwina udział wzięli I Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji. Rotę ślubowania wypowiedziało 70 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 52 policjantów i 18 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin. Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

Przed Nami kolejne nabory:

 • 20 kwietnia 2021 r.
 • 13 lipca 2021 r.
 • 15 września 2021 r.
 • 3 listopada 2021 r.
 • 30 grudnia 2021 r.

Zostań Łódzkim Policjantem, nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Niezbędne dokumenty, które musisz złożyć znajdziesz  na naszej stronie internetowej lodzka.policja.gov.pl w zakładce "Rekrutacja".
Następnie wyślij je pocztą lub włóż do specjalnie przygotowanej w tym celu skrzynki doborowej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Masz pytania? Skontaktuj się z Nami pod nr tel. 47 841 13 65 /47 841 22 18 lub napisz: promocjakwp@ld.policja.gov.pl, dobor@ld.policja.gov.pl.

Informacji udzielamy również bezpośrednio przez Nasz fanpage.

 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, dowódca uroczystości składa meldunek komendantowi.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, nowi policjanci stoją w szyku.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, kadra kierownicza z komendantem wojewódzkim policji w Łodzi.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, poczet sztandarowy komendy wojewódzkiej policji w Łodzi.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, komendant wojewódzki czyta rotę ślubowania.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, nowi policjanci składają ślubowanie.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, komendant uściskiem dłoni wita w szeregach policji nową funkcjonariuszkę.
 • Sala gimnastyczna oddziału prewencji policji w Łodzi, uroczystość ślubowania, komendant przemawia do nowo przyjętych policjantów.
Powrót na górę strony