Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Manipulowali kursem akcji

Data publikacji 06.05.2008

Stołeczni policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zakończyli postępowanie prowadzone w sprawie manipulacji kursem akcji jednej ze spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec mężczyzny, który dokonywał manipulacji. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, za takie przestępstwo, grozi grzywna do 5 mln zł, albo od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, lub obie kary łącznie.

Stołeczni policjanci zainteresowali się sprawą manipulacji po tym, jak wpłynęło do nich zawiadomienie z Komisji Nadzoru Finansowego, która zwróciła uwagę na podejrzane transakcje na dwóch rachunkach. Podczas prowadzonego postępowania ustalono, że sprawcy zawierali transakcje, które powodowały sztuczne ustalanie ceny notowanych na rynku pozagiełdowym MTS-CeTO spółek. Jedna z takich transakcji znacznie odbiegała cenowo oraz pod względem wolumenu (ogółu transakcji sprzedaży i kupna) od pozostałych. Transakcja ta spowodowała w rezultacie sztuczne obniżenie ceny akcji spółki o blisko 50%.

Z ustaleń wynikało też, że stronami transakcji były osoby fizyczne i pewna spółka z o.o. Udziałowcami oraz członkami zarządu spółki zaś były osoby występujące po drugiej stronie transakcji. W przypadku obydwu rachunków upoważnienie do składania zleceń posiadała ta sama osoba. 39-letni Andrzej D. przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do przestępstwa i skorzystał z dobrowolnego poddania się karze i wymierzeniu mu kary grzywny w wysokości 20.000 złotych.

Skuteczność walki z tego typu przestępczością opiera się głównie na systematycznym rozpoznaniu zjawiska przy stałej współpracy z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Policyjni specjaliści zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzą jeszcze wiele tego typu postępowań. Przestępstwa, będące przedmiotem tych postępowań, są szczególnie uciążliwe. Narażają bowiem na straty uczciwych inwestorów.
Powrót na górę strony