Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działania wrocławskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, tym razem wspólnie z pracownikami MPK

Data publikacji 18.03.2021

Stan zagrożenia epidemicznego, to czas, kiedy wiele osób potrzebuje różnego rodzaju pomocy. Z taką pomocą przychodzą wolontariusze i funkcjonariusze różnych służb, bo sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, bywa niełatwa dla wszystkich. Często choroba dotyka najbliższych i kończy się niejednokrotnie tragicznie, aby takich zdarzeń było jak najmniej, musimy wszyscy czuć się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo. Biorąc to pod uwagę, wrocławscy policjanci codziennie wyjeżdżają do służby i wykonują wiele różnych czynności służbowych. Kontrolują osoby objęte kwarantanną, zatrzymują sprawców przestępstw, wykroczeń, a także realizują zgłaszane interwencje. Funkcjonariusze kontrolują przestrzeganie obowiązujących obostrzeń, w tym także w środkach komunikacji współdziałając z pracownikami MPK.

Wrocławscy policjanci codziennie realizują szereg różnych czynności, wspomagając w działaniu pracowników służb sanitarnych. Stan zagrożenia epidemicznego bywa niełatwy dla wszystkich. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, stale realizują swoje ustawowe zadania. Zatrzymują sprawców przestępstw i obsługują interwencje w związku ze zgłoszeniami wpływającymi od mieszkańców. Działania muszą podejmować zgodnie z wytycznymi i przy wzmożonych środkach bezpieczeństwa. W razie jakiegokolwiek kontaktu z osobą objętą kwarantanną lub z osobą, co do której istnieje prawdopodobieństwo, że jest nosicielem wirusa, policjanci przekazują taką informację odpowiednim służbom oraz postępują zgodnie z zaleceniami inspektorów sanitarnych.

Każda interwencja i towarzyszące jej okoliczności są inne, dlatego też funkcjonariusze realizują zadania zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych.

Ponieważ nie wszyscy mieszkańcy, czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo swoje i innych, mundurowi stale prowadzą kontrole osób objętych kwarantanną i miejsc, gdzie mogą gromadzić się większe grupy osób. Funkcjonariusze sprawdzają też przestrzeganie obowiązujących w galeriach handlowych, a także środkach komunikacji miejskiej. Takie działania mundurowi prowadzą z pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka
Źródło: KMP we Wrocławiu

Powrót na górę strony