Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Osocze ważne dla nas wszystkich

W czasie pandemii oddanie osocza nabrało jeszcze większego znaczenia. Policjanci i słuchacze z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie doskonale to rozumieją. To bezcenny dar dla tych, którzy najbardziej go potrzebują.

To nie pierwszy raz kiedy na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie został zorganizowany punkt poboru krwi i kwalifikacji do oddania osocza. Słuchacze i kadra WSPol jak zwykle nie zawiedli i stawili się do wstępnej kwalifikacji, aby pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Jeśli zostaną zakwalifikowani będą mogli oddać osocze, z którego powstaną preparaty wspomagające leczenie najciężej chorych na COVID-19.

Pobieranie osocza jest całkowicie bezpieczne i trwa ok. 40 minut, a dawcami mogą być osoby które: 

  • przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (potwierdzone testami);
  • są obecnie uznane za zdrowe, czyli minęło co najmniej 28 dni od zakończenia objawów, natomiast u osób bezobjawowych 18 dni od zakończenia izolacji;
  • spełniają podstawowe kryteria kwalifikacji dla dawców krwi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz. U. 2017 poz. 1741). Czynniki dyskwalifikujące opisane są również w dziale, „Kto nie może oddać krwi";
  • są w wieku 18-65 lat.

Osocze - jest płynną częścią krwi i stanowi 55% jej objętości. Zawiera 91% wody, 8% związków organicznych, w tym białek, cukrów, witamin, enzymów oraz 1% związków nieorganicznych, utrzymujących równowagę kwasowo- zasadową ustroju.

(WSPol w Szczytnie / kp)

  • kolejka słuchaczy do oddania osocza
  • ratownik podpisuje deklarację
  • pielęgniarka pobiera krew od słuchacza
  • słuchaczka oczekuje na pobranie osocza
Powrót na górę strony