Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi komendanci szkół Policji

Data publikacji 08.05.2008

Komendant główny Policji nadinsp. Andrzej Matejuk powołał 8 maja br. na stanowisko komendanta szkoły Policji w Słupsku, insp. Jacentego Bąkiewicza. Do tej pory Jacenty Bąkiewicz był komendantem w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Na zwolnione stanowisko został już powołany mł. insp. Arkadiusz Brzozowski, dotychczasowy komendant szkoły Policji w Katowicach. Na Śląsku dowodził teraz będzie mł. insp. Roman Stawicki, który pracował do tej pory w WSPoL Szczytno.

Insp. Jacenty Bąkiewicz komendantem SP Słupsk

Nowy komendant Szkoły Policji w Słupsku pełni służbę w Policji od 1984 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Pedagogicznego Akademii Pomorskiej.Do służby w resorcie spraw wewnętrznych wstąpił 1 maja 1984 roku, obejmując stanowisko wykładowcy wydziału kryminalnego szkoły MO w Słupsku. 1 czerwca 1991 roku został kierownikiem zakładu kryminalistyki szkoły Policji w Słupsku. Funkcję tę pełnił do 2004 roku. Od 1 listopada 2004 roku pełnił obowiązki zastępcy komendanta ds. dydaktycznych SP w Słupsku. 1 marca 2005 roku mianowany został zastępcą komendanta ds. dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a 24 lipca tego samego roku otrzymał stopień inspektora Policji. W marcu 2006 roku został komendantem CSP.

Od dzisiaj (8 maja) insp. Jacenty Bąkiewicz jest komendantem Szkoły Policji w Słupsku.

Na zasłużoną emeryturę odszedł inspektor Stanisław BUKOWSKI

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Z wykształcenia jest politologiem. Ukończył kurs zarządzania w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet w Houston) oraz w Holandii, a także kurs zwalczania terroryzmu (USA).

Służbę rozpoczął w 1978 roku w Szczecinie. Był m.in. zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie, doradcą komendanta głównego Policji oraz komendantem wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Słupską Szkołą Policji kierował od 1 września 2004.

Na stanowisko komendanta CSP Legionowo powołany został mł. insp. Arkadiusz Brzozowski

Służbę w Policji rozpoczął w 1986 r. w KWP w Elblągu. W 1988 r. ukończył szkołę podoficerską we Wrocławiu, w 1991 Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. W latach 1991 – 1997 pełnił służbę w KMP w Olsztynie w wydziale prewencji na stanowisku specjalisty ds. wykroczeń i specjalisty ds. dzielnicowych. W 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego o kierunku administracja. W latach 1997 - 2002 kontynuował służbę w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakładzie służby prewencji na stanowiskach wykładowcy i starszego wykładowcy. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie pedagogiki szkoły wyższej w ART w Olsztynie. W latach 2002 – 2003 pełnił służbę na stanowisku naczelnika wydziału organizacji dydaktyki WSPol., natomiast od października 2003 r. do lutego 2006 r. jako naczelnik wydziału metodyki i organizacji procesu szkolenia WSPol.

Od 26 lutego 2006 r. pracował na stanowisku komendanta szkoły Policji w Katowicach.

Mł. insp. Roman Stawicki jest nowym komendantem Szkoły Policji w Katowicach

Służbę w Policji pełni od 2 sierpnia 1988 r. Od 1993 r. pracował na stanowisku specjalisty w zakładzie zastosowań informatycznych w CSP Legionowo. Od 1997 r. mł. specjalista w biurze kadr i szkolenia KGP. 27.12.2001 został kierownikiem sekcji organizacji szkolenia, doskonalenia zawodowego i obsługi kontyngentów policyjnych BIKIS KGP. Od 1 lutego 2006 r. naczelnik wydziału organizacji i koordynacji BKIS KGP. Ostatnio służbę pełnił w WSPol Szczytno na stanowisku zastepcy dyrektora instytutu organizacji i zarządzania (od 14.01.2008 r.).

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył studia magisterskie o kierunku polityka społeczna. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie rozwoju społecznego i zarządzania zasobami ludzkimi. W 2003 roku uzyskał na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce.

Film Nowi komendanci szkół Policji


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Nowi komendanci szkół Policji (format flv - rozmiar 4.12 MB)

Powrót na górę strony