Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wsparcie dla córki bohaterskiego policjanta

Data publikacji 22.04.2021

Miła uroczystość odbyła się 21 kwietnia br. w siedzibie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

W grudniu ub. r.  Monika Struj, córka bohaterskiego policjanta podkom. Andrzeja Struja, który w lutym 2010 r. zginął w wyniku interwencji na warszawskiej Woli skończyła 18 lat. Ze względu na pandemię nie udało się spotkania zorganizować wcześniej. W czwartek, 21 kwietnia 2021 r., wraz z życzeniami i kwiatami od prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Ireny Zając oraz przewodniczącego Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysława Padło otrzymała książeczkę oszczędnościową z pieniędzmi zebranymi podczas zbiórki publicznej oraz wpłat darowizn po śmierci Jej Ojca. W uroczystości uczestniczyła także była żona policjanta Anna Struj.

Śmierć podkom. Andrzeja Struja, który będąc na urlopie podjął interwencję wobec dwóch agresywnych bandytów odbiła się szerokim echem w społeczeństwie i uświadomiła wielu, że funkcjonariusz Policji jest zawsze na służbie, a stając w obronie innych czy dobra wspólnego ryzykuje własne zdrowie i życie. W Jego pogrzebie uczestniczyli: ówczesny Prezydent RP Lech Kaczyński i szef rządu w tym okresie Donald Tusk. Przybyły policyjne delegacje z całej Polski, a  w ceremoniach pogrzebowych wzięło udział wielu zwykłych ludzi, którzy chcieli uczcić bohaterskiego stróża prawa.

Podkom. Andrzej Struj osierocił dwie kilkuletnie córeczki. Teraz starsza z nich, Monika wchodzi w dorosłe życie. Na początku tej drogi otrzymała książeczkę oszczędnościową, na której zostały zdeponowane wszystkie pieniądze zebrane i przekazane po śmierci Jej Ojca. Były to datki zbierane do puszek podczas różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych i imprez okolicznościowych, ale także indywidualne wpłaty na konto Fundacji z przeznaczeniem na osierocone przez policjanta dzieci. A dopiski przy wpłatach były najrozmaitsze, każdy z nich pokazywał jednak solidarność formacji i zrozumienie dla policyjnej służby wśród osób z nią niezwiązanych. Pieniądze były przekazywane na przykład z adnotacją „dla sierot po bohaterskim policjancie” czy „na posag dla córek policjanta”. Regularne wpłaty anonimowych darczyńców dokonywane są do dzisiaj. Całość zebranych pieniędzy została podzielona na dwie części i zdeponowana na osobnych rachunkach.

Podobna uroczystość przekazania książeczki oszczędnościowej odbędzie się za dwa lata, gdy młodsza z córek podkom. Andrzeja Struja osiągnie pełnoletniość.

(Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski/ Gazeta Policyjna)

  • dwie kobiety w maseczkach pozują do zdjęcia: Prezes Fundacji Irena Zając i Monika Struj
  • Prezes Fundacji Irena Zając przekazuje książeczkę oszczędnościową Monice Struj
  • Przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st, spocz. Władysław Padło wręcza bukiet kwiatów Annie Struj
Powrót na górę strony