Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Studenckie Punkty Informacyjne"

Data publikacji 08.05.2008

"Studenckie Punkty Informacyjne" zakończyły tegoroczną działalność. Przez trzy miesiące studenci z białostockich uczelni wyższych pomagając ludziom, doskonalili swoje umiejętności. Bogatsi o nowe doświadczenia wrócą tu za rok.

Dzisiaj w komendzie wojewódzkiej Policji w Białymstoku została zakończona VIII edycja programu "Studenckie Punkty Informacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie oraz członków rodzin nieletnich zagrożonych zjawiskami patologii społecznej". Głównymi założeniami programu jest wspomaganie ofiar przemocy w rodzinie oraz motywowanie ich do podejmowania działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzinnej. W tym roku do programu, podobnie jak przed rokiem przystąpiło 88 studentów z uczelni wyższych: Wydziału Prawa oraz Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Nauczycielskiego Kolegium w Białymstoku Rewalidacji, Resocjalizacji i Wychowania Fizycznego, Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku.

W ośmiu dotychczasowych edycjach programu realizowanego od 2001 roku uczestniczyło 539 studentów uczelni wyższych. Z ich pomocy skorzystało 1616 osób. Tylko w tym roku do dyżurujących w białostockich komisariatach studentów zgłosiły się 132 osoby, z których 67,4 % stanowiły kobiety. Osoby te pytały między innymi o sposób napisania pism procesowych potrzebnych w sprawach o rozwód lub alimenty, podział współwłasności majątkowej małżonków a także zasady przyznawania zasiłków.

Nagranie audio Mówi podinsp. Andrzej Baranowski z podlaskiej Policji

Pobierz plik Mówi podinsp. Andrzej Baranowski z podlaskiej Policji (format mp3 - rozmiar 1.13 MB)

Powrót na górę strony