Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci pomagają osobom bezdomnym

Data publikacji 28.04.2021

Policjanci z wydziału prewencji gdańskiej komendy miejskiej, wspólnie ze streetworkerkami gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, przeprowadzili wczoraj kontrole miejsc, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Policjanci w ten sposób dotarli do potrzebujących z informacją o systemie pomocy i wsparcia.

Gdańscy policjanci kolejny raz wspólnie ze streetworkerkami gdańskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta skontrolowali miejsca, w tym pustostany, w których przebywały osoby bezdomne. Zdobyte w ten sposób informacje pozwolą zaktualizować dane dotyczące zjawiska bezdomności oraz pomogą w dotarciu do większego grona osób potrzebujących pomocy.

Przypominamy, że w każdej sytuacji ujawnienia miejsca nienadającego się do zamieszkania, w którym pomimo braku warunków sprzyjających bytowaniu nocują osoby bezdomne, należy powiadomić Policję, Straż Miejską lub Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, a także inne podmioty działające w tym zakresie na terenie miasta.

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkanych można przekazywać do:

- MOPR w Gdańsku ul. Wolności 16, tel. 58/522 38 20 (poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny jest w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.),

- Towarzystwo pomocy św.Brata Alberta ul. Władysława IV 12 tel. 58 343 28 37 ( poniedziałek - piątek w godz. 08:30-16:00),

- Straż Miejska w Gdańsku, tel. alarmowy 986, Policja, tel.112.

Dodatkowo informacje o tym, gdzie przebywają osoby bezdomne, można zgłaszać za pomocą aplikacji na smartfony o nazwie Arrels. Tam wskazujemy lokalizację takiej osoby oraz odpowiadamy na inne pytania. Po kliknięciu ten pakiet informacji trafi do streetworkerów, którzy są wyszkoleni w specjalistycznej pomocy osobom bezdomnym.

(KWP w Gdańsku / mw)

  • policjant wspólnie z dwoma streetworkerkami w pustostanie w którym przebywają osoby bezdomne
  • policjant wspólnie z dwoma streetworkerkami w pustostanie w którym przebywają osoby bezdomne
  • policjant przed pustostanem w którym przebywają osoby bezdomne
Powrót na górę strony