Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

1 600 przestępstw wykrytych w ramach globalnej operacji przeciwko zanieczyszczaniu morza

Data publikacji 30.04.2021

Od 1 do 30 marca 2021 r. 300 agencji z 67 krajów połączyło siły w walce z zanieczyszczaniem mórz podczas trzeciej globalnej operacji 30 dni na morzu. Europol i Frontex koordynowały europejską część operacji w ramach planu działania EMPACT dotyczącego przestępstw przeciwko środowisku, podczas gdy INTERPOL koordynował działania globalne. Działania doprowadziły do zidentyfikowania wielu przestępstw, od nielegalnego zrzutu po handel odpadami oraz do zbadania tysięcy podejrzanych na całym świecie.

W Polsce oprócz Policji do operacji przystąpiły: Departament Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruktury (Urzędy Morskie), Ministerstwo Finansów (Krajowa Administracja Skarbowa), Straż Graniczna, Inspekcja Ochrony Środowiska oraz Inspekcja Transportu Drogowego. Koordynacja działań krajowych prowadzona była przez Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji, w ramach ustanowionego Krajowego Punktu Kontaktowego .

W trakcie trwania fazy operacyjnej w kraju służby przeprowadziły:

 • 51 kontroli na morzu pod kątem zanieczyszczeń pochodzących ze statków i instalacji morskich;
 • 1750 kontroli rzek i terenów przybrzeżnych pod kątem ujawnienia zanieczyszczeń wód lądowych i rzek mogących wpływać na środowisko morskie;
 • ponad 2430 kontroli pojazdów ciężarowych na drogach dojazdowych do portów i miejsc przeładunkowych pod kątem nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO) z wykorzystaniem portów morskich.

W trakcie operacji stwierdzono 18 nieprawidłowości  w tym 10 przypadków zanieczyszczenia rzek i terenów przybrzeżnych oraz 8 przypadków nielegalnego TPO (4 przypadki nielegalnego TPO z wykorzystaniem portów morskich).

Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca wszystkich zaangażowanych w operację służb krajowych zajmujących się zwalczaniem przestępczości środowiskowej.

W tegorocznej operacji 30 Dni na morzu wzięło udział 67 krajów na całym świecie

Jednoczesne działania globalne w marcu doprowadziły do:

- 34 000 inspekcji na morzu i wodach śródlądowych, obszarach przybrzeżnych i portach;

- łącznie wykryto 1 600 przestępstw związanych z zanieczyszczaniem morza;

- 500 nielegalnych aktów zanieczyszczenia popełnionych na morzu, w tym zrzutów ropy naftowej, nielegalnego rozbijania statków i emisji siarki ze statków;

- 1000 przestępstw związanych z zanieczyszczeniami na obszarach przybrzeżnych i rzekach, w tym nielegalne zrzuty zanieczyszczeń;

- 130 przypadków przemytu odpadów przez porty.

Korzystając z szerokiej gamy baz danych i możliwości analitycznych INTERPOL-u, kraje były w stanie połączyć przestępstwa związane z zanieczyszczeniami z innymi poważnymi przestępstwami, takimi jak oszustwa, korupcja, uchylanie się od płacenia podatków, pranie pieniędzy, piractwo i nielegalne połowy.

Przestępcy próbują wykorzystać pandemię również na morzu

Ponieważ znaczna część zasobów związanych z egzekwowaniem prawa została ponownie przydzielona do walki z pandemią, przestępcy szybko wykorzystali rosnące słabe punkty w różnych obszarach przestępczości, w tym przestępstw przeciwko środowisku. Inspekcje ujawniły typowe formy przestępstw związanych z zanieczyszczeniem morza, od zrzutów statków po handel odpadami drogą morską, ale także trendy przestępcze, które narastały w czasie pandemii. Rosnące trendy obejmowały jednorazowe przedmioty COVID-19, takie jak maski i rękawiczki, a 13 przypadków dotyczących odpadów medycznych zostało otwartych w wyniku operacji.

Ujawniono dużą sieć przestępczą przemycającą odpady z tworzyw sztucznych między Europą a Azją, co zainicjowało współpracę między władzami z obu regionów. Do tej pory aresztowano 22 podejrzanych i uniemożliwiono nielegalny transport tysięcy ton odpadów do Azji. Jest wysoce prawdopodobne, że odpady prawdopodobnie zostałyby tam zrzucone, zanieczyszczając glebę i generując znaczne odpady morskie.

Kilka krajów z Europy, Azji i Afryki zgłosiło nielegalne transporty zanieczyszczonych lub zmieszanych odpadów metalowych fałszywie zadeklarowanych jako złom metalowy. W jednym przypadku włoska straż przybrzeżna przechwyciła i zapobiegła załadowaniu 11 000 ton metalowych skrawków zmieszanych z tworzywem sztucznym, gumą, olejem mineralnym i innymi zanieczyszczeniami na masowce zmierzające do Turcji. Namibia, Filipiny i Chorwacja również zgłosiły przypadki nielegalnego przemieszczania odpadów z Europy.

Kraje uczestniczące:

Od 1 do 30 marca 2021 r. 300 agencji z 67 krajów połączyło siły w walce z zanieczyszczaniem mórz podczas trzeciej globalnej operacji 30 dni na morzu, w tym 17 państw członkowskich UE: Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja.

(Biuro Kryminalne KGP, Europol, Interpol; zdjęcia: Interpol / mw)

 • Włochy: Włoska straż nadbrzeżna prowadzi inspekcję odpadów statków masowych
  Włochy: Włoska straż nadbrzeżna prowadzi inspekcję odpadów statków masowych
 • Kuwejt: Pobieranie próbek w porcie Alfintas, koordynowane wspólnie przez port i organy ochrony środowiska
  Kuwejt: Pobieranie próbek w porcie Alfintas, koordynowane wspólnie przez port i organy ochrony środowiska
 • Chorwacja: Nielegalne przemieszczanie odpadów
  Chorwacja: Nielegalny transport odpadów metalowych
 • Namibia: zajęcie niebezpiecznego złomu metalowego, nielegalnie wysłanego z Europy do Afryki w celu utylizacji
  Namibia: zajęcie niebezpiecznego złomu metalowego, nielegalnie wysłanego z Europy do Afryki w celu utylizacji
 • Malta: służby sprawdzają porzucony statek
  Malta: służby sprawdzają porzucony statek
 • Indonezja: służby wykryły zrzuty ropy
  Indonezja: służby wykryły zrzuty ropy
 • Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych: Wdrożenie drona
  Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych: użycie dronów w ramach działań
 • Ekwador: Kontrola ścieków z oczyszczalni ścieków
  Ekwador: Kontrola ścieków z oczyszczalni ścieków
 • Łotwa: Nocna kontrola wywozu odpadów w porcie
  Łotwa: Nocna kontrola wywozu odpadów w porcie
Powrót na górę strony