Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyniki konkursu plastyczno-filmowego pn. „Śnieżny Dekalog”

Data publikacji 30.04.2021

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty ogólnopolski konkurs plastyczno-filmowy pn. „Śnieżny Dekalog” zorganizowany w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Organizatorem konkursu była Komenda Główna Policji wraz z Partnerami: Polskim Związkiem Narciarskim, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Snowboardu oraz Fundacją PZU.

Głównym celem akcji było promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). W ramach przedsięwzięcia został ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy dla dzieci i młodzieży pn. „Śnieżny Dekalog", w którym mogły wziąć udział osoby lub zespoły do 3 osób w wieku od 5 do 16 lat. Warunkiem uczestnictwa było nadesłanie do Biura Prewencji KGP, wykonanego indywidualnie lub zespołowo, rysunku, plakatu lub spotu filmowego w dwóch kategoriach wiekowych:

a) kat. I - wiek: 5-10 lat,

b) kat. II - wiek: 11-16 lat.

Informujemy, że na konkurs nadesłano 1 667 prac plastycznych oraz 69 spotów filmowych.

Każdemu uczestnikowi z osobna należą się gratulacje za włożony trud i niezwykłą pomysłowość w wykonaniu prac.

Podziękowania kierujemy również do rodziców, opiekunów oraz nauczycieli za zaangażowanie, współpracę oraz ogromną pomoc młodym artystom.

Jury przeanalizowało wszystkie nadesłane do Biura Prewencji KGP prace i utwory pod kątem formalnym oraz merytorycznym, biorąc szczególnie pod uwagę wartość edukacyjną, artystyczną oraz spójność przekazu wyrażanego pracą z głównym tematem konkursu, jak również samodzielność wykonania pracy i staranność.

W dniu 28 kwietnia 2021 roku, Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów konkursu ostatecznie wyłoniło spośród nadesłanych prac: 2 laureatów prac plastycznych oraz 4 laureatów spotów filmowych, ponadto przyznano 12 wyróżnień.
 

WERDYKT JURY:
 

KATEGORIA I – PRACA PLASTYCZNA (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE: Gabriela Pazdan lat 10

WYRÓŻNIENIE:

Barbara Chrypliwy lat 9, Filip Górski lat 9

Hubert Lang lat 9

Lilia Pionk lat 5

 

KATEGORIA II – PRACA PLASTYCZNA (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE: Wiktoria Bilińska lat 12

WYRÓŻNIENIE:

Weronika Sobczak lat 12, Szymon Motta lat 14, Mikołaj Sobczak lat 14

Emilia Grocholska lat 15

Amelia Mariańska lat 11
 

KATEGORIA I – SPOT FILMOWY (wiek 5-10 lat)

I MIEJSCE: Kalina Kopryna lat 9, Szymon Szmigielski lat 9, Dawid Januszkiewicz lat 9

WYRÓŻNIENIE:

Maja Starczowska lat 8, Maria Malinowska lat 8, Hanna Kukulska lat 8

Mateusz Stanisz lat 9

Piotr Fenczak lat 9
 

KATEGORIA II – SPOT FILMOWY (wiek 11-16 lat)

I MIEJSCE: Julia Kłysińska lat 11

WYRÓŻNIENIE:

Michał Zięba lat 12

Maria Bednarska lat 12

Jakub Łajbiak lat 11

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i bardzo dziękujemy wszystkim jego uczestnikom za zainteresowanie tematem, zaangażowanie oraz nadesłane prace.

O terminie i formie wręczenia nagród laureaci oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie i e-mailowo.

Zapraszamy do udziału w kolejnych ogłoszonych konkursach.

(Biuro Prewencji KGP)

Film Spot filmowy - laureat I miejsca w grupie młodszej

Pobierz plik Spot filmowy - laureat I miejsca w grupie młodszej (format mp4 - rozmiar 18.89 MB)

Film Spot filmowy - laureat I miejsca w grupie starszej

Pobierz plik Spot filmowy - laureat I miejsca w grupie starszej (format mp4 - rozmiar 17.64 MB)

Powrót na górę strony