Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Witamy w szeregach Policji

Data publikacji 30.04.2021

30 kwietnia 2021 roku na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie 74 nowo przyjętych policjantów. To kolejny nabór do służby w łódzkim garnizonie policji w 2021 roku. Nowo przyjęci policjanci po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w kilkunastu jednostkach policji naszego garnizonu. Dołącz do nas! Nie zwlekaj! Złóż dokumenty do służby już dziś! Znajdziesz je na naszej stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce "Rekrutacja".

W uroczystości na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina udział wzięli I Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkomisarz Krzysztof Balcer oraz przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji. Rotę ślubowania wypowiedziało 74 nowo przyjętych funkcjonariuszy w tym 53 policjantów i 21 policjantek.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin. Następnie nadinspektor Sławomir Litwin wręczył akt mianowania na wyższy stopień policyjny naczelnikowi Wydziału Komunikacji Społecznej komisarzowi Radosławowi Włodarkowi.

Przypomnijmy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

W tym roku czekają nas jeszcze cztery wcielenia do służby w Policji. Przewidziane są terminy:

  • 13 lipca 2021,
  • 15 września 2021,
  • 3 listopada 2021,
  • 30 grudnia 2021.

Czytaj także: https://lodzka.policja.gov.pl/ld/informacje/59356,Kolejnych-74-nowych-policjantow-zostan-jednym-z-nas.html.

Radoslaw Gwis

Powrót na górę strony