Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie i powitanie z mazowieckim garnizonem Policji

Data publikacji 27.05.2021

Dzisiaj odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Nadinsp. Michał Ledzion, dotychczasowy komendant wojewódzki, przekazał garnizon swojemu następcy, insp. Waldemarowi Wołowcowi. Meldunek został złożony Komendantowi Głównemu Policji, gen. insp. Jarosławowi Szymczykowi. Nadinsp. Ledzion objął garnizon małopolski. Zbiórka odbywa się z wykorzystaniem transmisji on-line, dzięki czemu, pomimo obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego, uczestniczyli w niej wszyscy kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu.

Uroczysta zbiórka odbyła się w sali konferencyjnej KWP zs. w Radomiu. Nadinspektor Michał Ledzion pożegnał się ze sztandarem i złożył meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował nadinsp. Ledzionowi, wyrażając słowa najwyższego uznania za dotychczasową służbę na rzecz mieszkańców Mazowsza. Podkreślił jego zasługi i zaangażowanie w realizację codziennych zadań służbowych na pełnionych do tej pory stanowiskach kierowniczych i życzył dalszych sukcesów jako Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Nadinsp. Michał Ledzion podziękował policjantom i pracownikom Policji za trud służby i pracy w okresie, w którym dane mu było szefować mazowieckim garnizonem. Swojemu następcy życzył dalszych wielu sukcesów na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Ze sztandarem KWP zs. w Radomiu przywitał się z kolei insp. Waldemar Wołowiec, którego na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu powołał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji. Nowo powołany komendant mazowieckich policjantów, insp. Waldemar Wołowiec, podziękował Komendantowi Głównemu Policji za zaufanie, podkreślając, że jest to dla niego ogromne wyróżnienie i wielki zaszczyt kierować mazowieckim garnizonem Policji.

Wicewojewoda Mazowiecki, Artur Standowicz podziękował odchodzącemu do innego garnizonu nadinsp. Ledzionowi za służbę na Mazowszu. Wojewoda docenił trud, który wkładają w codzienną służbę policjanci w całym województwie mazowieckim. Nowemu szefowi mazowieckich policjantów zadeklarował otwartość na współpracę ze wszystkimi komórkami podległymi wojewodzie.

Inspektor Waldemar Wołowiec urodził się w 1969 roku w Staszowie. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W szeregi Policji wstąpił w grudniu 1990 roku. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W przebiegu kariery zawodowej służył w strukturach Komendy Stołecznej i Komendy Głównej Policji. Był m.in. zastępcą Komendanta KP Warszawa Bemowo; Zastępcą Naczelnika, a następnie Naczelnikiem Wydziału Obsługi Informacyjnej w Biurze Wywiadu Kryminalnego oraz Biurze Służby Kryminalnej KGP; zastępcą Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych. W październiku 2018 roku awansował na stanowisko Dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

Listy okolicznościowe do obu komendantów wystosował Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik. Nadinsp. Michałowi Ledzionowi podziękował za rzetelne i profesjonalne wykonywanie obowiązków na stanowisku komendanta wojewódzkiego, a insp. Waldemarowi Wołowcowi pogratulował i zadeklarował efektywną współpracę. W dzisiejszej uroczystości udział wzięli Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu - insp. Jakub Gorczyński, mł. insp. Piotr Janik, insp. Dariusz Krzesicki, kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji, a także Mirosław Wachnik - Prokurator Okręgowy w Radomiu, Krzysztof Murawski - Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, insp. Karol Gawor - Naczelnik Zarządu w Radomiu CBŚP, podinsp. Jarosław Indyka - Naczelnik Wydziału w Radomiu BSWP, mł. insp. Dariusz Brzezicki - Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu, Anna Kwasiborska Przewodnicząca Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji oraz kapelan KWP zs. w Radomiu, ks. Jarosław Rożek. Po raz pierwszy w historii KWP zs. w Radomiu zbiórka odbywa się z wykorzystaniem transmisji on-line, dzięki czemu, pomimo reżimu sanitarnego, uczestniczyli w niej wszyscy kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych garnizonu mazowieckiego Policji.

 

Zespół Prasowy/RJ

  • Umundurowani policjanci stojący przed sztandarem
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
  • Grupa umundurowanych policjantów na czele z Komendantem Głównym Policji
Powrót na górę strony