Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa

Data publikacji 28.05.2021

Dziś odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz z okazji Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ. W obchodach wziął udział Prezydent RP Andrzej Duda, który wręczył Ordery Krzyża Wojskowego. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki wraz z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem i Zastępcą Komendanta Służby Ochrony Państwa ppłk. SOP Krzysztofem Biegajem wręczyli odznaki honorowe „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”. Listy do funkcjonariuszy i żołnierzy biorących udział w misjach skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński i Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

W tym roku Odznaką Honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" wyróżniono trzy osoby ze środowiska policyjnego, wszystkich na udział w misji EULEX Kosowo. Odznakę przyznano asp. szt. w st. spocz. weteran Mai Serkowskiej z KPP w Kartuzach. Odznakę otrzymali także: podinsp. Mariusz Paweł Mokras zastępca dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie, który ma status weterana poszkodowanego i podinsp. weteran Michał Tomasz Kocot, ekspert Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP. 

Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ wprowadziła uchwalona w 2011 r. ustawa o weteranach. Tego samego dnia przypada też Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych, ustanowiony w 2002 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Przez prawie 66 lat ponad 115 tys. polskich żołnierzy i pracowników wojska wzięło udział w ponad 90 misjach i operacjach poza granicami państwa. Podczas działań poza granicami kraju poległo 120 polskich żołnierzy i pracowników wojska, ponad 800 zostało rannych.

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa m.in. w ramach kontyngentu policyjnego.

Przypomnijmy, polska Policja uczestniczy w misjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od 27 marca 1992 roku. Polscy policjanci dotychczas pełnili służbę pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Unii Europejskiej, Unii Zachodnioeuropejskiej, Inicjatywy Departamentu Stanu USA. Podczas oddelegowania do służby w tych kontyngentach policyjnych śmierć poniosło 3 polskich policjantów, a 52 zostało rannych. Aktualnie poza granicami kraju polscy policjanci pełnią służbę pod auspicjami Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

List ministra spraw wewnętrznych i administracji do funkcjonariuszy i żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ:

List ministra spraw wewnętrznych i administracji do funkcjonariuszy i żołnierzy biorących udział w misjach poza granicami kraju z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Misji Pokojowych ONZ

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Kamiński

Warszawa, 28 maja 2021 r.

 

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Funkcjonariusze i Żołnierze biorący udział w misjach poza granicami kraju,

Szanowni Państwo,

 

Dzień Weterana Działań Poza Granicami państwa oraz Międzynarodowy Dzień Misji Pokojowych ONZ to szczególne Święto dla formacji mundurowych. W tym dniu dziękujemy funkcjonariuszom służb MSWiA i żołnierzom Wojska Polskiego za poświęcenie i służbę na zagranicznych misjach.

W pierwszej kolejności chciałbym oddać szczególny hołd Tym, którzy podczas wykonywania zadań poza granicami kraju ponieśli najwyższą ofiarę. Służąc swojej Ojczyźnie i walcząc o bezpieczny Świat, zapłacili cenę własnego życia. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

Jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w sposób szczególny chcę złożyć wyrazy szacunku i uznania odznaczonym dziś funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa i Policji. Składam podziękowania za Wasz trud i zaangażowanie w budowanie globalnego bezpieczeństwa.

Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym funkcjonariuszom i żołnierzom. Zapewnialiście porządek publiczny i ochronę placówek dyplomatycznych w wielu niebezpiecznych regionach świata. Wasza postawa to najlepsza wizytówka naszego kraju na arenie międzynarodowej, wyjątkowy przykład oddania służbie Rzeczypospolitej Polskiej, a także wzór dla Waszych następców.

Dziękuję wszystkim Weteranom, obchodzącym dziś swoje święto. To dzięki Wam polscy funkcjonariusze i żołnierze są postrzegani jako profesjonaliści, a Polska jako kraj wywiązujący się ze swoich sojuszniczych zobowiązań. Życzę Wam, abyście wszystkie wyjazdy na zagraniczne misje zawsze kończyli szczęśliwymi powrotami.

 

Z wyrazami szacunku,

Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

(Zdjęcia: MSWiA)

  • funkcjonariusze biorący udział w uroczystości
  • odznaczenia
  • wręczanie odznaczeń
Powrót na górę strony