Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Znicze i kwiaty na grobach policjantów poległych na misjach zagranicznych

Data publikacji 30.05.2021

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w ramach tegorocznych obchodów Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa zorganizowało 2. Rajd Motocyklowy Weteranów. W rajdzie brało udział ponad tysiąc motocyklistów-weteranów, głównie z wojska, ale także z Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej.

Przez 26 dni uczestnicy podzieleni na zespoły oddali hołd 127 poległym i zmarłym podczas działań poza granicami państwa, w tym po raz pierwszy 5 policjantom, których Tabliczki Epitafijne zostały umieszczone na Tablicy Pamięci w Sali Tradycji Centrum Działania Poza Granicami Państwa.

Zespoły motocyklistów odwiedziły miejsca wiecznego spoczynku podkomisarza Andrzeja Bulera w Żarach, podinspektora  Andrzeja Łukasińskiego w Łodzi, podinspektora Bogdana Laskowskiego w Bielsku-Białej i podinspektora Andrzeja Kaczora w Słupsku. W ceremoniach uczestniczyły rodziny poległych. Na grobach, przy których stanęły posterunki honorowe zapalono znicze, składano wiązanki kwiatów, kapelani odmówili modlitwy.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym policjantom i żołnierzom, którzy z empatią podeszli do przygotowań godnego przyjęcia uczestników 2. Rajdu Motocyklowy Weteranów. 

Podjęliście  się  trudnego zadania i egzamin zdaliście.

Polegli nie przemówią… podziękowaniem dla Was - łzy Rodzin…

Motocykliści - LwG!
 

mł. insp. w st. spocz. Marek Górnicki,

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Weteranów Działań poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej

  • Dwaj policjanci przy grobie. Jeden z nich stawia na nim znicz
  • dwoje żołnierzy stoi przy grobie
  • grupa mężczyzn biorących udział w rajdzie stoi przy grobie
  • uczestnicy rajdu na cmentarzu przy grobie
  • uczestnicy rajdu na cmentarzu, na środku stoi ksiądz przy mikrofonie
  • policjanci i żołnierze na cmentarzu przy grobie
  • dwaj żołnierze przy grobie, jeden z nich składa kwiaty, w tle uczestnicy rajdu
  • dwaj żołnierze przy grobie, w tle dwaj mężczyźni
Powrót na górę strony