Rzeszów: Policja i Politechnika wspólnie przeciw narkotykom - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeszów: Policja i Politechnika wspólnie przeciw narkotykom

Rektor Politechniki Rzeszowskiej wyraża zgodę na wejście na teren Uczelni, bez Jego wezwania, funkcjonariuszy Policji, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że na terenie Uczelni:

1. przebywa osoba posiadająca narkotyki, handlująca narkotykami, udostępniająca je innym osobom lub nakłaniająca do ich użycia,
2. prowadzona jest produkcja narkotyków albo przystosowane są przyrządy do produkcji narkotyków,
3. znajdują się substancje, które mogą być podstawą do wytworzenia z nich narkotyku...

To najistotniejsze treści zawarte w Porozumieniu Politechniki Rzeszowskiej i Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie w sprawie współpracy w zakresie przeciwdziałania narkomanii na terenie Uczelni oraz ochrony osób i mienia Politechniki Rzeszowskiej.

Rektor Politechniki dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Dariusz Biel, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie insp. Janusz Kawalec w uzgodnieniu z Samorządem Studenckim reprezentowanym przez Przewodniczącego Roberta Prusa podpisali dziś Porozumienie, które sankcjonuje na czas nieokreślony wspólne uzgodnienia. Policja będzie nie tylko ścigać na terenie Uczelni sprawców przestępstw z kręgu narkobiznesu, ale również będzie prowadzić współpracę ze służbami ochrony Politechniki w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia. Podpisane Porozumienie sankcjonuje również prowadzenie ścisłej współpracy Policji z Samorządem Studenckim.

Zawarte uzgodnienia poparte są już wzajemnymi doświadczeniami w tym zakresie. Parafowane dziś Porozumienie to już trzecia umowa, która tym razem zawarta została na czas nieokreślony.

Dla dilerów narkotyków, którzy będą szukać swych ofiar wśród rzeszy blisko 14 tysięcy studentów Politechniki, to duży problem prawny. Podpisane Porozumienie daje Policji większe możliwości w zakresie zapobiegania narkomanii.

Powrót na górę strony
Polska Policja