Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Awanse i wyróżnienia w lubelskim garnizonie Policji

Data publikacji 09.06.2021

Awanse na pierwszy stopień oficerski policji oraz odznaczenia zostały wręczone dziś funkcjonariuszom i pracownikom Lubelskiego Garnizonu Policji. W uroczystości udział wziął Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki. Wojewoda Lubelski gratulując wyróżnień i odznaczeń podziękował stróżom prawa za ich codzienną służbę i pracę, za profesjonalizm i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny.

odznaczeni policjANCI

Dzisiejsza uroczystość, która odbyła się na Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie, zgromadziła funkcjonariuszy z lubelskiego garnizonu Policji, którzy stanęli do odebrania awansów i odznaczeń. W minionym roku taka forma uroczystości nie była możliwa z uwagi na ścisłe obostrzenia związane z pandemią.

W uroczystości udział wziął Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZPolicjantów asp.szt. Artur Garbacz.

wojewoda Lubelski, Komendant KWP w Lublinie linie oraz przewodniczący NSZZ Policjantów woj. lubelskiego

Dzisiaj 21 funkcjonariuszy otrzymało awans na pierwszy stopień oficerski Policji. W imieniu Komendanta Głównego Policji, akty mianowania na stopień podkomisarza Policji wręczył policjantom inspektor Artur Bielecki - Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Z kolei Wojewoda Lubelski Lech Sprawka wręczył 28 medali za długoletnią służbę. Jako wyraz wyjątkowo sumiennego wykonywania obowiązków wynikających z pracy zawodowej, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym zostało przyznanych 5 złotych medali, 19 srebrnych i 4 brązowe medale.

wręczanie odznaczeń

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka pogratulował awansowanym i odznaczonym funkcjonariuszom. Podkreślił, że są one wyrazem szczególnego wyróżnienia przez przełożonych, którzy doceniają codzienne zaangażowanie swoich funkcjonariuszy.  Wojewoda, nawiązując do trudów minionego roku i walki z pandemią, podziękował lubelskim stróżom prawa za ich zaangażowanie w dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny. Pogratulował także Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie za bardzo dobrą pracę policjantów i osiągane znakomite wyniki.

komendant wręcza awanse policjantom

Z kolei w środę, awanse na pierwszy stopień oficerski Policji odebrało 18 funkcjonariuszy. Odznaką Zasłużony Policjant uhonorowanych zostało 31 stróżów prawa.

Komendant Wojewódzki Policji wręcza odznaczenie funkcjonariuszowi.

podkom.Anna Kamola

 • złożenie meldunku podczas uroczystości
 • wręczanie odznaczeń
 • wręczanie odznaczeń
 • odznaczeni policjanci
 • wojewoda przemawia
 • komendant KWP w Lublinie
 • Ułożone na tacy odznaczenia dla funkcjonariuszy.
 • Drugi dzień uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie odznacza I Zastępce Komendanta Powiatowego Policji w Łęcznej młodszego inspektora Sławomira Cielniaka.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza funkcjonariuszowi odznaczenie.
 • Odznaczenie resortowe, które ma kształt koła o średnicy 37 mm. Na awersie odznaki na obrzeżu znajduje się wieniec dębowy. W środku wieńca umieszczona jest ośmioramienna gwiazda policyjna z granatową wstęgą z białym napisem POLICJA. Na gwieździe umieszczony jest wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Komendant Wojewódzki Policji wręcza akt mianowania na stopień oficerski policjantce.
 • W pierwszym planie zdjęcia Komendant Wojewódzki policji w drugim zaś planie oficerowie lubelskiej policji.
 • Policjanci ustawieni w szeregu trzymają w ręku akty nominacji na stopień oficerski.
 • Odznaczeni policjanci.
 • W pierwszym planie dowódca uroczystości z szablą w drugim planie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie i przewodniczący związków zawodowych policji lubelskiej.
Powrót na górę strony