Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji z wizytą w Ambasadzie RP w Hiszpanii

10 czerwca 2021 roku Ambasada RP w Madrycie była miejscem wyjątkowego wydarzenia – uroczystych obchodów święta polskiej Policji, w których - obok Komendanta Głównego Policji, gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz Ambasador RP w Madrycie, Pani Marzanny Adamczyk - udział wzięło wielu znamienitych gości na czele z Kierownictwem hiszpańskich sił policyjnych.

Uroczystość obchodów Święta Policji w Ambasadzie RP w Madrycie mogła poszczycić się szczególną oprawą, tak ze względu na rangę zaproszonych gości, jak i symboliczne odniesienia do historii polskiej Policji. Gremium uczestników spotkania obejmowało Kierownictwo Policia Nacional (Policji Narodowej) oraz Guardia Civil (Gwardii Cywilnej), a także Policia Municipal (Policji Miejskiej), Policía Local de Alcalá de Henares (Policji Lokalnej z Alcala de Henares) oraz przedstawiciele Ertzaintza (Policji baskijskiej), Mossos d'Escquadra, (Policji kastylijskiej) i Policji Foral (z Navarry). Obecni byli także akredytowani w Hiszpanii oficerowie łącznikowi innych krajów, przedstawiciele polskich konsulatów w Hiszpanii oraz pracownicy Ambasady.

Organizacja uroczystości w tak szerokim gronie to efekt zacieśniającej się współpracy bilateralnej pomiędzy polską a hiszpańską Policją, która realizuje się w obszarze przestępczości zorganizowanej oraz bezpieczeństwa imprez masowych. W przypadku tego ostatniego, Policja niebawem oddeleguje do Hiszpanii funkcjonariuszy, tzw. spottersów, którzy wspólnie z hiszpańskimi policjantami będą monitorować zachowania polskich kibiców w związku ze zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Obustronna wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk przynosi wielowymiarowe korzyści. Na mapie polsko – hiszpańskich relacji policyjnych pojawił się w 2019 roku ważny punkt odniesienia – stanowisko Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie RP w Madrycie. Jak zaznaczyła podinsp. Karolina Gawlicka-Bąk – Oficer Łącznikowy polskiej Policji w Hiszpanii – jej codzienność na placówce zagranicznej znaczą dziesiątki spraw z udziałem polskich obywateli oraz wspólne działania z hiszpańską Policją. W realizacji powierzonych obowiązków bezcennym wsparciem pozostaje pomoc ze strony Pani Ambasador oraz hiszpańskich funkcjonariuszy. W tym procesie wykuwają się tak ważne w służbach mundurowych wartości jak zaufanie i partnerstwo.

Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk spotkał się ze ścisłym Kierownictwem dwóch hiszpańskich organizacji policyjnych – Policia Nacional oraz Guardia Civil. Szefowie Policji obu państw z aprobatą odnieśli się do stanu polsko-hiszpańskiej współpracy policyjnej, podkreślając jej znaczenie dla wzajemnego bezpieczeństwa oraz deklarując potrzebę jej dalszego rozwoju.

Uroczystość była jednocześnie okazją do przyznania Medali za Zasługi dla Policji dla Ambasador RP w Hiszpanii, Pani Marzenny Adamczyk oraz dwóch funkcjonariuszy hiszpańskiej Policji, Pana Angel Luis Benitez Iglesias oraz Pana Raúl Cabello Úbeda. Nominację na wyższe stopień policyjny odebrała również Oficer Łącznikowa polskiej Policji w Hiszpanii.

W swoim przemówieniu w Ambasadzie Komendant Główny Policji podziękował za okazaną przez Panią Ambasador gościnność, a także jej wielkie zaangażowanie i wsparcie na rzecz działań polskiej Policji w Hiszpanii. W osobnych słowach zwrócił się do Kierownictwa Policia Nacional oraz Guardia Civil, którzy swoją obecnością uświetnili przebieg uroczystości. Nie zabrakło podziękowań oraz wyrazów uznania za dobrą policyjną współpracę, odzwierciedlającą się w przedsięwzięciach oraz projektach, stawiających na pierwszym planie bezpieczeństwo obywateli obu państw.

Ważnym akcentem uroczystości w Ambasadzie RP w Madrycie była wystawa zdjęć poświęcona 95-letniej obecności kobiet w szeregach polskiej Policji. Intencją wystawy było pokazanie znaczenia i roli kobiet w strukturach Policji w przekroju historycznym, obejmującym okres II RP oraz współczesny. Nie był to jedyny akcent nawiązujący do historii i tradycji polskiej Policji. Podczas uroczystości członkowie działającego w Hiszpanii Kulturalnego Stowarzyszenie Historycznego Poland First to Fight zaprezentowali się w mundurach polskiej Policji Państwowej.

W delegacji do Hiszpanii Komendantowi Głównemu Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, insp. Paulina Filipowiak. To pierwsza od dłuższego czasu zagraniczna podróż Szefa polskiej Policji. Wcześniejsze zaplanowane przedsięwzięcia zagraniczne Kierownictwa polskiej Policji musiały zostać odwołane z powodu pandemii koronawirusa.

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony