Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie bezpieczniej. Policja dostanie nowy sprzęt

Data publikacji 11.06.2021

Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek Policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych. W uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego” uczestniczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda i I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Na scenie stoją trzy osoby, które prezentują dokumenty. Od lewej Joanna Lech, Waldemar Buda i Dariusz Augustyniak. Za nimi na ekranie napis: Stop piratom drogowym. Fundusze UE wspierają bezpieczeństwo na drogach. Na scenie stoi mównica, mikrofon, stolik z krzesłami i dwie flagi PL i UE.

- Ze wsparciem Funduszy Europejskich i środków krajowych w Polsce powstaje nowoczesna sieć drogowa. Z funduszy unijnych, oprócz inwestycji w nowe drogi, dofinansowujemy również działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykładem takiego projektu jest dzisiejsze przedsięwzięcie. Nowoczesne motocykle zwiększą mobilność policjantów oraz poprawią komfort ich pracy - powiedział wiceminister Waldemar Buda.

W ramach projektu Komenda Główna Policji otrzyma ponad 56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na zakup 478 sztuk motocykli ciężkich oraz 876 kompletów strojów dla motocyklistów. Przedsięwzięcie obejmie także szkolenie  z doskonalenia techniki jazdy motocyklem dla przyszłych użytkowników.

- Zakup prawie 480 motocykli z pełnym wyposażeniem, kaskami, kombinezonami letnimi i zimowymi dla policjantów oraz apteczkami i systemem łączności wraz z organizacją szkolenia dla ich użytkowników, wpłynie znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W Polsce zarejestrowanych jest już niemal 1 mln 700 tys. motocykli. W związku z rosnąca popularnością tego środka transportu konieczna jest poprawa bezpieczeństwa i tych użytkowników dróg. Policyjni motocykliści szybciej mogą dojechać na miejsce zdarzenia drogowego, ominąć korki czy inne przeszkody, a przez to szybciej i sprawniej udzielić pomocy  - powiedział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak".

Inwestycja zwiększy skuteczność działań Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawni codzienną służbę funkcjonariuszy. Zakupiony sprzęt przyczyni się do lepszego prowadzenia nadzoru nad ruchem i egzekwowanie przestrzegania przepisów. Nowe motocykle pozwolą na szybsze docieranie do zdarzeń również w miejscach, do których dojechanie samochodem jest utrudnione.

Łączna wartość wsparcia unijnego z POIiŚ 2014-2020 dla Komendy Głównej Policji wynosi blisko 229 mln złotych. Obecnie, łącznie z podpisaną dzisiaj umową, realizowanych jest pięć projektów.

(Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Powrót na górę strony