Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pestycydy o wartości blisko 80 mln euro skonfiskowane w trackie operacji Silver Axe VI

Data publikacji 25.06.2021

Europol podsumował szóstą edycję operacji Silver Axe, którą koordynował, ukierunkowaną na zwalczanie handlu podrabianymi i nielegalnymi pestycydami. We wspólne działania przeprowadzone pomiędzy 13 stycznia i 25 kwietnia 2021 r., w wyniku których z rynku wycofano 1 203 tony nielegalnych pestycydów, zaangażowały się organy ścigania z 35 krajów (wszystkie 27 państw członkowskich UE i 8 krajów spoza UE). Globalną operację wspierały EUIPO, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), DG SANTE Komisji Europejskiej, Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECPA) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (ECCA).

Globalna operacja Silver Axe VI zaowocowała 12 aresztowaniami, w tym 7 we Włoszech i 5 w Hiszpanii.

Odnotowano 763 zgłoszonych naruszeń i 268 zabezpieczeń w tym łącznie skonfiskowano 1 203 ton nielegalnych pestycydów: 100 ton podrobionych pestycydów skonfiskowano u sprzedawców, producentów i firm logistycznych i 82 tony pestycydów, które podejrzewa się o podrobienie -   obecnie w tej sprawie trwa dochodzenie.

W operacji uczestniczyły Państwa członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Hiszpania oraz kraje spoza UE: Australia, Brazylia, Kolumbia, Szwajcaria, Ukraina, Wielka Brytania, Norwegia i Stany Zjednoczone.

W Polsce obok Policji w operacji wzięli udział funkcjonariusze Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Straży Granicznej.

Zabezpieczono około 1000 sztuk niedozwolonych, w tym podrobionych środków ochrony roślin w pojemnikach oraz opakowaniach zbiorczych z tworzyw sztucznych. Najwięcej zabezpieczeń środków ochrony roślin odnotowano na graniach zewnętrznych UE oraz targowiskach przygranicznych.

(Biuro Kryminalne KGP, mw / zdjęcie poglądowe: Europol - Carabinieri NAS)

Powrót na górę strony