Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

(NIE)widzialni za granicą - konkurs rozstrzygnięty

Data publikacji 29.06.2021

Konkurs zorganizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, pod tytułem: „(NIE)widzialni za granicą” został rozstrzygnięty. Po przeanalizowaniu walorów merytorycznych, estetycznych oraz plastycznych nadesłanych prac komisja wyłoniła laureata. Pierwsze miejsce zajęła Julia Żukowska, uczennica Zespołu Szkół w Suchowoli.

Konkurs plastyczny „(NIE)widzialni za granicą” został zorganizowany przez profilaktyków z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy współudziale komend garnizonu podlaskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli również Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Głównym zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu dotyczącego problematyki handlu ludźmi. Celem inicjatywy była popularyzacja wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat zagrożeń związanych między innymi z poszukiwaniem pracy za granicą, a co za tym idzie z przestępstwem handlu ludźmi jako współczesnej formy niewolnictwa.

Po przeanalizowaniu walorów merytorycznych, estetycznych oraz plastycznych nadesłanych prac komisja składająca się z przedstawicieli Policji, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, wyłoniła 3 laureatów.

Komisja konkursowa oceniała prace pod kątem merytorycznym, zwracała uwagę na formę i treść przesłanych materiałów, a także wyobraźnię uczniów. Okazało się, że najlepszą pracę stworzyła Julia Żukowska, uczennica Zespołu Szkół w Suchowoli. Plakat Julii ujął członków komisji nie tylko trafnym przedstawieniem tematu handlu ludźmi, ale również niezwykłą kreatywnością wykonania, gdyż Julia swój plakat namalowała kawą. Drugie miejsce zajęła  Paulina Uszyńska z Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, a miejsce trzecie przypadło Monice Strękowskiej z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Komisja przyznała cztery wyróżnienia. Otrzymali je uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce, III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach, I Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku Podlaskim.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane prace. Laureatom i wyróżnionym uczniom GRATULUJEMY!

(KWP w Białymstoku / mw)

  • praca plastyczna
  • praca plastyczna
  • praca plastyczna
Powrót na górę strony