Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakończenie kursu MPAT

Na terenie Centrum Szkolenia Policji, po przerwie wywołanej pandemią odbyła się pierwsza edycja Kursu MPAT. CSP jako jedyna jednostka szkoleniowa Policji w kraju prowadzi doskonalenie zawodowe centralne w zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych. W kursie uczestniczyło osiemnastu funkcjonariuszy z SPKP, CPKP BOA i CBŚP.

Policjanci zdobywali wiedzę na wykładach i brali udział w ćwiczeniach praktycznych, aby w przyszłości na służbie mogli samodzielnie prowadzić działania minersko-pirotechniczne. Zajęcia dydaktyczne odbywały się na terenie Centrum, jak również na poligonie wojskowym w Kazuniu.

Nowo „upieczeni” minerzy-pirotechnicy, konstruując, a następnie neutralizując urządzenia wybuchowe zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu minerstwa i pirotechniki, chemii, fizyki, elektryki i elektroniki oraz śledztwa powybuchowego. Wykorzystywali do tego ogromny wachlarz pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu jakimi są m.in.: bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny, manipulator pirotechniczny, ubranie pochodzeniowe, robot interwencyjno-inspekcyjny i wiele innych.

Ponadto, Komendanci Wojewódzcy Policji oraz Komendant CBŚP,  jak co roku udzielili wsparcia delegując do współprowadzenia zajęć dydaktycznych instruktorów minerów-pirotechników z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji. Doświadczenie oraz profesjonalizm funkcjonariuszy w znaczący sposób wpłynął na urealnienie i podniesienie merytorycznego poziomu zajęć.

Tegoroczna edycja zakończyła się dla wszystkich jej uczestników pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego i otrzymaniem uprawnień do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych realizowanych przez Policję.

(CSP w Legionowie)

  • ogień wywołany wybuchem
  • pirotechnik  specjalnym kombinezonie podczas ćwiczenia
  • robot pirotechniczny
  • urządzenie z ekranem, wykorzystywane podczas szkolenia
Powrót na górę strony