Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w szeregach warmińsko-mazurskiej Policji

Data publikacji 16.07.2021

Nowi policjanci zasilili szeregi warmińsko-mazurskiej Policji. Tym razem „służyć wiernie Narodowi” uroczyście ślubowało 64 funkcjonariuszy. To trzecie ślubowanie w tym roku, po którym liczba wolnych miejsc do podjęcia służby w tym garnizonie zmalała do około 40. Proces rekrutacji trwa i jest skutecznie realizowany, a liczba chętnych do podjęcia służby w Policji na Warmii i Mazurach oraz spadek liczby wakatów wyraźnie pokazują, że ta możliwość cieszy się dużym zainteresowaniem.

Nie jest to łatwa służba i nie każdy się do niej nadaje. Dlatego proces rekrutacji musi skutecznie selekcjonować osoby, które później wyjdą na ulice dbać o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców. I choć praca policjanta ma swoje trudne do spełnienia wymagania, daje również to, czego nie oferuje wykonywanie wielu innych zawodów. To możliwość niesienia pomocy ludziom i zwierzętom oraz ratowanie mienia i ściganie przestępców. To także okazja do szerokiego rozwoju różnych umiejętności: technicznych, fizycznych czy interpersonalnych. To również możliwość pracy w różnych pionach i przy wykonywaniu różnych zadań. To służba za kierownicą radiowozu, na motorze, w łodzi na wodzie, współpraca ze zwierzętami, praca „pod przykrywką”, rozwiązywanie niewyjaśnionych spraw, szukanie śladów w laboratorium, ciągłe staranie się o to, by być jeden krok przed przestępcami, by w końcu ich dopaść. To także współpraca z lokalną społecznością, troska o bezpieczeństwo dzieci i seniorów, bycie wsparciem dla osób, które tego potrzebują. To służba, która każdego dnia może przynosić inne zadania i przynosi satysfakcję z ich zrealizowania.

To co ważne, to jest to również służba oferująca stabilność finansową, stałość zatrudnienia i możliwość awansu.

Dlatego tak wiele osób w służbie w Policji dostrzega dla siebie ścieżkę kariery zawodowej, na którą decydują się wejść. Potwierdzają to choćby liczby dotyczące rekrutacji i zatrudnienia w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji. Na początku lipca 2021 roku w regionie służbę pełniło 3515 policjantów. To grono powiększyło się o kolejne 64 osoby przyjęte do służby w połowie lipca. Spowodowało to, że liczba wakatów pozostałych do obsadzenia ledwo przekracza 1% możliwego stanu zatrudnienia. Do obsadzenia pozostało około 40 miejsc. Kto je zajmie, zdecyduje wynik procesu rekrutacji, który prowadzony jest przez pracowników Sekcji Doboru KWP w Olsztynie. Aktualnie w opracowaniu znajduje się około 300 kandydatur.

W piątek (16.07.2021) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste, jednak skromne ze względu na wciąć obowiązujący stan epidemii, ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Uroczystość była też okazją do wręczenia st. asp. w st. sp. Zbigniewowi Pałce honorowej odznaki „Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej” nadanej mu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wręczonej tego dnia przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.  

Niestety względy sanitarne nie pozwoliły na to, aby ślubowanie mogło się odbyć z udziałem grona bliskich nowych funkcjonariuszy. Policjantom wypowiadającym słowa roty ślubowania, przyglądał się i przysłuchiwał ich szef nadinsp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

W gronie 64 przyjętych policjantów jest 16 kobiet. Po ślubowaniu nowi funkcjonariusze odbędą szkolenie w jednej ze szkół policji, po którego zakończeniu wrócą do swoich jednostek: OPP w Olsztynie (18), KMP w Olsztynie (6), KMP w Elblągu (9), KPP w Braniewie (1), KPP w Ełku (5), KPP w Giżycku (1), KPP w Gołdapi (4), KPP w Kętrzynie (1), KPP w Mrągowie (5), KPP w Nidzicy (2), KPP w Ostródzie (2), KPP w Piszu (5), KPP w Szczytnie (2) i KPP w Węgorzewie (3).

 • Ślubujący policjanci
  Ślubujący policjanci
 • Ślubujący policjanci
  Ślubujący policjanci
 • Ślubujący policjanci
  Ślubujący policjanci
 • Ślubujący policjanci
  Ślubujący policjanci
 • Ślubujący policjanci
  Ślubujący policjanci
 • Konstytucja leżąca na stole przed policjantami
  Konstytucja leżąca na stole przed policjantami
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podczas przeglądu pododdziału
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podczas przeglądu pododdziału
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przed ślubującymi policjantami
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przed ślubującymi policjantami
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręcza byłemu policjantowi OPP w Olsztynie honorową odznakę
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wręcza byłemu policjantowi OPP w Olsztynie honorową odznakę
 • Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
  Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
 • Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
  Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
 • Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
  Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
 • Uczestnicy ślubowania
  Uczestnicy ślubowania
 • Uczestnicy ślubowania
  Uczestnicy ślubowania
 • Uczestnicy ślubowania
  Uczestnicy ślubowania
 • Tekst roty odczytywany ślubującym policjantom
  Tekst roty odczytywany ślubującym policjantom
 • Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
  Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przed ślubującymi policjantami
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie przed ślubującymi policjantami
 • Uczestnicy ślubowania
  Uczestnicy ślubowania
 • Uczestnicy ślubowania
  Uczestnicy ślubowania
 • Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami
  Poczet sztandarowy przed ślubującymi policjantami

Kolejne przyjęcia do służby w garnizonie warmińsko-mazurskim planowane są w tym roku jeszcze we wrześniu, listopadzie i grudniu.

Osoby zainteresowane wstąpieniem do służby zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/praca-w-policji/rekrutacja-do-sluzby-w/dobor-do-policji/491,Dobor-do-Policji.html

(tm)

 

Powrót na górę strony