Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy komendant stołeczny Policji

Data publikacji 14.05.2008

Na wniosek komendanta głównego Policji nadinsp.Andrzeja Matejuka obowiązki komendanta stołecznego Policji zostaną jutro przekazane insp.Adamowi Mularzowi. Nowy komendant zastąpi odchodzącego ze stanowiska insp.Jacka Olkowicza.

Bogate doświadczenie zawodowe, kierowanie jednostkami różnego szczebla w kraju, w tym Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz w Gdańsku, spowodowało, że Komendant Główny Policji złożył wniosek do MSWiA o powołanie na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji.

Inspektor Adam Mularz urodził się 4 grudnia 1964 r. w Nowym Targu. W resorcie pracuje od 4 października 1983 r., karierę rozpoczynał w pionie prewencji. Był dowódcą kompanii Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Krakowie, zastępcą dowódcy kompanii Oddziału Prewencji KWP w Lublinie oraz pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od sierpnia 2002 r. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, od 10 kwietnia 2003 r. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, a od 10 grudnia 2007 roku Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Jest żonaty, ma dwunastoletnią córkę. Jest magistrem politologii – absolwentem Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania i marketingu w Wyższej Lubelskiej Szkole Biznesu.

Powrót na górę strony