Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazanie obowiązków komendanta CSP Legionowo

Data publikacji 14.05.2008

W obecności I zastępcy komendanta głównego Policji nadinsp. Arkadiusza Pawełczyka, zaproszonych gości oraz kadry i słuchaczy szkoły, komendant CSP Legionowo mł.insp. Arkadiusz Brzozowski uroczyście przejął dzisiaj swoje obowiązki.

Uroczystość przejęcia obowiązków komendanta CSP Legionowo odbyła się dzisiaj na placu manewrowym szkoły. Wśród zaproszonych gości był również I zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk.

Na początku głos zabrał nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk a z jego ust padło wiele ciepłych słów pod adresem obydwu komendantów- nowego i ustepującego i życzenia dobrej, owocnej pracy na rzecz szkolnictwa policyjnego. Zgodnie z ceremoniałem, obydwaj komendanci ucałowali sztandar szkoły, po czym komendant insp. Jacenty Bąkiewicz ze wzruszeniem przekazał go swojemu następcy. Od tej chwili dopełniła się procedura obejmowania tego najwyższego w szkole stanowiska.

Komendant mł. insp Arkadiusz Brzozowski otrzymał od swojego poprzednika jeszcze jeden symboliczny element władzy nad szkołą – buławę. Przypomnijmy, że buława, upowszechniona w Polsce od XVI wieku broń biała, nie miała charakteru militarnego. Stanowiła oznakę władzy wojskowej hetmanów oraz króla, jako najwyższego dowódcy.

Występując po raz pierwszy w charakterze komendanta Centrum mł.insp. Arkadiusz Brzozowski podziękował swojemu poprzednikowi za to, że dziś może przejąć szkołę w bardzo dobrym stanie i zapowiedział kontynuowanie rozpoczętego przez niego dzieła, które będzie służyło jej dalszemu rozwojowi. Na koniec uroczystości przed trybuną przemaszerowało 13 pododdziałów słuchaczy CSP wraz z Zakładem Kynologii Policyjnej oraz szkolnymi motocyklistami. Kynologom, jak zawsze towarzyszyły służbowe psy, wśród których defilowały rasy rzadko spotykane w służbie: foksterier, cavalier, nowofundland, i wzbudzający największe zdziwienie York o imieniu Bazin.

Powrót na górę strony