Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

25 lipca - Dzień Bezpiecznego Kierowcy

Data publikacji 24.07.2021

Dzień Bezpiecznego Kierowcy to dobra okazja, aby przypomnieć kierowcom, że znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, kultura jazdy i wzajemny szacunek mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

symbol graficzny w kształcie rombu. W śroku znajduje się białe koło, w którym widnieje duża litera R. Białe koło otoczone jest czerwoną obwódką. Całość znajduje się na tle granatowego rombu, kt

Kierowco:

 • Przestrzegaj przepisów ruchu drogowego.
 • Dostosuj prędkość do warunków na drodze.
  Dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, nie zawsze jest prędkością bezpieczną.
 • Zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu.
  Bezpieczny odstęp to taki, który zapewni bezpieczne zatrzymanie pojazdu. 

  Przypominamy - na autostradzie, drodze ekspresowej kierujący pojazdem jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Np. przy prędkości 100km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 m.
  Przepisu nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.
 • Przestrzegaj przepisów dotyczących wyprzedzania.
 • Zbliżając się do przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność, zmniejsz prędkość i ustąp pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu i znajdującemu się na przejściu.
 • Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.
 • Kieruj pojazdem tylko, gdy jesteś trzeźwy.

Dla każdego jest miejsce na drodze!

grafika jest w tonacji niebieskiej - na jasno niebieskim tle znajduje się kontur mapy Polski, środkiem mapy przebiega droga - na górze grafiki widnieje napis czerwoną czcionką: 25 lipca - w centralnym miejscu grafiki, widnieje napis niebieską czcionką: Dzień bezpiecznego kierowcy, a pod nim hasło czerwoną czcionką: Dla każdego jest miejsce na drodze - na dole grafiki znajduje się granatowy pasek, na którym jest logotyp Policji, tzw. gwiazda policyjna (z lewej strony) oraz logotyp policji ruchu drogowego (z prawej strony) - między logotypami jest napis białą czcionką: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

(BRD KGP)

Powrót na górę strony