Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs modelarski „90 lat lotnictwa policyjnego”

Data publikacji 24.07.2021

W związku z przypadającym w tym roku jubileuszem 90. rocznicy powstania Lotnictwa Policyjnego z inicjatywy Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP zorganizowano konkurs modelarski poświęcony lotnictwu policyjnemu. Wyniki ogłoszono 24 lipca br. w obiekcie muzeum przy ul. Orkana 14 w Warszawie.

Modelarstwo to dziedzina mająca ogromne zalety dydaktyczne i bogatą historię. Pierwsza pracownia modelarska powstała w Warszawie już w 1909 roku. Prócz edukacji czysto technicznej modelarstwo ma także inną, niezwykle ważną zaletę – pozwala na dogłębne poznanie historii odtwarzanego sprzętu.

Jak podają organizatorzy, celem tego przedsięwzięcia była właśnie popularyzacja historii i tradycji lotnictwa policyjnego w społeczeństwie. Modelarze mieli możliwość zaprezentowania modeli statków powietrznych wykorzystywanych w policyjnej służbie na przestrzeni ostatnich dziewięciu dekad, począwszy od tych konstrukcji, które używane były do szkolenia funkcjonariuszy Policji Państwowej, do współczesnych śmigłowców wykorzystywanych obecnie w lotnictwie policyjnym.

Konkurs został zorganizowany z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego na terenie budynku Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie. Prezentacji modeli konkursowych towarzyszyła wystawa okolicznościowa poświęcona tematyce lotnictwa policyjnego.

W organizację przedsięwzięcia włączyły się także Wydział Lotnictwa Policyjnego Głównego Sztabu Policji KGP, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Sił Lotniczych w Dęblinie oraz Kółko Modelarskie „Broń i Barwa” z Koszęcina.

Komisja konkursowa w składzie: podinsp.. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji, insp. Dariusz Zięba, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz insp. Robert Sitek, naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSzP KGP oraz insp. Adam Kachel, zastępca dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP przyznała Puchar Komendanta Głównego Policji w konkursie „90 lat lotnictwa policyjnego” Andrzejowi Maciejczakowi za model śmigłowca Mi-2 w skali 1:33 wykonany z kartonu. Nagrodę Dyrektora Muzeum Lotnictwa w Krakowie otrzymał Krzysztof Koza również za model tego samego typu, ale wykonany z plastiku w skali 1:72, a nagrodę Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych przyznano Michałowi Kuligowskiemu za plastikowy model samolotu An-2 w skali 1:48. Ten ostatni modelarz otrzymał także wyróżnienie od Kółka Modelarskiego „Barwa i Broń” za plastikowy model policyjnego śmigłowca Mi-2 w skali 1:72.

Nagrody wręczyli: w imieniu Komendanta Głównego Policji podinsp.. Krzysztof Musielak, w imieniu dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie Jacek Brassare i w imieniu dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Roman Błachnio.

Organizatorzy zgodnie podkreślają, że dołożą starań, aby ten pierwszy konkurs znalazł swoją kontynuację w przyszłości, zapewne w dużo szerszej formule, uwzględniającej także inne rodzaje modelarstwa, szczególnie samochodów, łodzi i pojazdów specjalnych.

Źródło: BEH-MP KGP, zdj. BKS KGP / mk

Powrót na górę strony