Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Msza Święta w intencji Policji

Data publikacji 25.07.2021

Z okazji Święta Policji w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie odprawiona została Eucharystia, transmitowana przez Polskie Radio, w intencji funkcjonariuszy i pracowników formacji.

Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył arcybiskup, metropolita białostocki, administrator apostolski Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józef Guzdek, który jest również delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji. W Eucharystii uczestniczyło kierownictwo formacji na czele z Komendantem Głównym Policji gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. Przyszli również funkcjonariusze i pracownicy Policji wraz z rodzinami oraz przedstawiciele instytucji, fundacji i stowarzyszeń działających przy Policji. Obecna była Kompania Reprezentacyjna Policji oraz poczet ze sztandarem Komendy Głównej Policji.

W homilii krajowy duszpasterz Policji abp Józef Guzdek nawiązując do dzisiejszego czytania z Ewangelii św. Jana przypomniał inny cytat z Pisma Świętego, który wyszedł spod ręki św. Mateusza „nie samym chlebem żyje człowiek”. – Do podstawowych wartości, które czynią nasze  życie szczęśliwym należą: wolność, prawda, sprawiedliwość społeczna, poszanowanie godności, szacunek wobec ludzi o różnych przekonaniach religijnych oraz bezpieczeństwo i ład społeczny – powiedział ksiądz arcybiskup.

Jego Ekscelencja przypomniał, że jak co roku poznaliśmy pięcioro laureatów Konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którzy są tylko małą cząstką „stutysięcznej armii stróżów prawa i bezpieczeństwa w naszej Ojczyźnie”.  Przywołał również uroczystość odsłonięcia kolejnych dwóch tabliczek epitafijnych  na Tablicy Pamięci w gmachu Komendy Głównej Policji z nazwiskami policjantów, którzy stracili życie niosąc pomoc innym, wypełniając rotę ślubowania do końca..

Zwracając się bezpośrednio do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji zaapelował – Proszę Was, zabiegajcie o prawość waszych sumień. Obyście nigdy nie ulegli pokusie dominacji i władzy. Niech policjant zawsze kojarzy się ze słowem SŁUŻBA. W każdym czasie i każdym miejscu odważnie stawajcie w obronie słabszych i pokrzywdzonych. Ufajcie, że w ten sposób zasłużycie na szacunek i uznanie przełożonych oraz prawych i uczciwych rodaków. A gdyby nawet ludzie nie okazali Wam wdzięczności, bądźcie pewni nagrody, jaką otrzymacie od Boga.  Wszystkim powołanym do służby w Policji życzę, aby Bóg obdarzał Was mądrością i dodawał sił do walki ze złem.

Arcybiskup zachęcał kapelanów Policji, aby dalej wytrwale wspierali funkcjonariuszy i pracowników Policji w codziennych trudach.

- Naśladujmy Jezusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć, nieść pomoc słabszym, pokrzywdzonym i zniewolonym przez grzech – powiedział na zakończenie kazania. – Pamiętajmy, że życie zyskuje najgłębszy sens, jeśli staje się służbą.

Niedzielne czytania oraz Modlitwę Wiernych przygotowali policjanci. W wezwaniach modlono się m. in. za zmarłego na początku lipca naczelnego kapelana Policji ks. Jana Kota SAC, który był również kapelanem KGP.

Przed pasterskim błogosławieństwem głos zabrał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, który w imieniu funkcjonariuszy i pracowników formacji podziękował Jego Ekscelencji za ponad dziesięć lat posługi jako delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, a zwracając się na falach eteru bezpośrednio do rodaków powiedział – Zawsze możecie na nas liczyć, bo my jesteśmy Waszą Policją.

Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna 

Powrót na górę strony