Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Zachodniopomorskiem

Data publikacji 23.07.2021

Z okazji 102. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze garnizonu zachodniopomorskiego obchodzili uroczystości w Świdwinie. Święto Policji, to data szczególna dla naszej formacji. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji.

W ramach tegorocznych obchodów Święta Policji I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Ryszard Gan wraz z dr Markiem Jasztalem – Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i insp. Piotrem Makuchem Komendantem Miejskim Policji w Szczecinie oddali hołd i złożyli wiązankę pod tablicą upamiętniającą policjantów ziemi zachodniopomorskiej poległych w służbie społeczeństwu.


Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji zachodniopomorskiej Policji, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka w Kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Świdwinie.
Kolejny punkt obchodów, w towarzystwie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą tamburmajora asp. szt. Marcina Świrskiego i kierownictwem kapelmistrza kom. Adama Witiwa, odbył się na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, odbyła się uroczysta zbiórka.


Podczas uroczystości medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia bezpośrednio z rąk  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odebrali policjanci i pracownicy cywilni.


Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadaniu odznaki, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego złotą odznaką „zasłużony policjant” odznaczeni zostali: insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie oraz mł. insp. Przemysław Domagała – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.
Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie prawie 1200 policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za „Długoletnią Służbę” - 33 funkcjonariuszom, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznaki „Zasłużony Policjant” 39  mundurowym.


Podczas uroczystej zbiórki wyróżnieni przez  Prezydium  Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów  funkcjonariusze oraz osoby wspierające działalność statutową związków zawodowych  odebrali z rąk przewodniczącego zarządu wojewódzkiego asp. szt. Mariana Boguszyńskiego medale  XXX-lecia powstania Niezależnego  Samorządnego Zarządu   Zawodowego Policjantów . Medale otrzymali min. insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca KWP w Szczecinie, Pan Mirosław Majka- Starosta Świdwiński oraz mł. insp. Łukasz Chruściel – Komendant Powiatowy Policji w Świdwinie.


Po nadaniu  odznaczeń  oraz awansów list od Wojewody Zachodniopomorskiego Pana Zbigniewa Boguckiego skierowany do  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie i wszystkich policjantów naszego regionu odczytał Pan dr Artur Staszczyk – doradca Wojewody Zachodniopomorskiego do spraw współpracy międzynarodowej i polityki pamięci.


Następnie głos zabrał nadinsp. Tomasz Trawiński, który podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym garnizonu za wzorowo pełnioną służbę oraz codzienne zaangażowanie i profesjonalizm.
W swoim przemówieniu odwoływał się do tradycji Policji Państwowej. Przypomniał, że 102 lata temu ustawą z 24. lipca 1919 roku została powołana Policja Państwowa. „Wśród czternastu przykazań policjanta Policji Państwowej znalazły się takie piękne hasła, jak: honor, ojczyzna, godność, obowiązek, pomoc, odwaga, sumienność, zaufanie, prawda, skromność i sprawiedliwość. Te   główne  dyrektywy,  którymi  kierowali  się  nasi   poprzednicy”. Odzwierciedleniem tych słów jest fakt, że w tym roku czterech naszych kolegów zostało odznaczonych Odznaką imienia podkomisarza Andrzeja Struja, którą Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje funkcjonariuszom, w uznaniu za ratowanie życia i zdrowia ludzkiego poza służbą lub ze szczególnym narażeniem własnego życia.”


Szef zachodniopomorskich policjantów nawiązał także do sytuacji związanej z funkcjonowaniem Policji w czasie stanu pandemii koronawirusa. Skierował podziękowania do wszystkich podległych mu funkcjonariuszy za wyjątkowy i bezprecedensowy wysiłek, jaki w ostatnich miesiącach jest w związku z tym przez wszystkich z  nich podejmowany w trakcie realizacji zadań służbowych.  
Na koniec podziękował też rodzinom i bliskim policjantów za wsparcie każdego dnia oraz pogratulował wszystkim wyróżnionym i awansowanym.

Do życzeń dla policyjnego środowiska w swoim wystąpieniu dołączył także Starosta Powiatu Świdwińskiego pan Mirosław Majka.

Po wystąpieniach Jego Ekscelencja, Ksiądz Biskup Edward Dajczak, ksiądz dziekan Ryszard Kizielewicz oraz kapelani Policji Zachodniopomorskiej  poświęcili budynek komendy.  Ze względu  na pandemię koronawirusa nie było uroczystego otwarcia jednostki. Policjanci pełnią  służbę w tej jednostce od kilku miesięcy. I z pewnością potwierdzą, że komfortowe warunki służby i pracy to niezwykle ważny element zarówno z punktu widzenia osób, które na co dzień wykonują swoje obowiązki, ale też i z perspektywy tych, którym pomagamy.

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie została zrealizowana w ramach ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”. Budynek umiejscowiony jest na działce o powierzchni prawie ośmiu tysięcy metrów kwadratowych, a jego powierzchnia użytkowa wynosi około 2.200 m2. Dodatkowo na działce znajduje się budynek garażowy z myjnią, kojce dla psów służbowych oraz parkingi.
Dwukondygnacyjny budynek z podpiwniczeniem dostępny  jest dla osób niepełnosprawnych. Bryła została ukształtowana na wzór litery U. W strefie ogólnodostępnej znajduje się patio z zielenią, ławkami i oświetleniem. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia magazynowe, szatnie wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia techniczne, salę ćwiczeń oraz trzystanowiskową strzelnicę. Na parterze znajdują się pomieszczenia dla osób zatrzymanych, zespołu dyżurnych, pomieszczenia biurowe, sanitarne i socjalne, przyjazny pokój przesłuchań dzieci oraz serwerownia. Pierwsze piętro to pokoje Komendantów, pomieszczenia biurowe, sala odpraw, Izba Tradycji oraz pomieszczenia sanitarne i socjalne. Obiekt wyposażony został w  panele fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.


Działkę pod budowę nowej Komendy oraz środki na przygotowanie projektu inwestycji zabezpieczyły jednostki samorządu terytorialnego z powiatu świdwińskiego. Całkowity koszt budowy, łącznie z wyposażeniem to kwota ok. 27 mln złotych.
Po zakończeniu uroczystości odbył się krótki koncert  Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu a następnie wszystkich zebranych zaproszono do zrobienia  pamiątkowego zdjęcia.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie

 • Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem
  Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem
 • uroczysta msza święta
  uroczysta msza święta
 • poczet sztandarowy podczas mszy świętej
  poczet sztandarowy podczas mszy świętej
 • poczet sztandarowy podczas mszy świętej
  poczet sztandarowy podczas mszy świętej
 • warta honorowa pod tablicą upamiętniającą policjantów ziemi zachodniopomorskiej poległych w służbie społeczeństwu
  warta honorowa pod tablicą upamiętniającą policjantów ziemi zachodniopomorskiej poległych w służbie społeczeństwu
 • Komendanci zachodniopomorskiego garnizonu składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
  Komendanci zachodniopomorskiego garnizonu składają kwiaty pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
 • Komendanci zachodniopomorskiego garnizonu salutują pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
  Komendanci zachodniopomorskiego garnizonu salutują pod tablicą upamiętniającą poległych policjantów
 • uroczystości na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie
  uroczystości na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie
 • nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
  nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
 • Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem
  Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem
 • nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
 • insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odbiera złotą odznakę „zasłużony policjant”
  insp. Ryszard Gan – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odbiera złotą odznakę „zasłużony policjant”
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odbiera złotą odznakę „zasłużony policjant”
  mł. insp. Przemysław Domagała – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie odbiera złotą odznakę „zasłużony policjant”
 • awanse, nominacje, odznaczenia
  awanse, nominacje, odznaczenia
 • nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
  nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
 • nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
  nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
 • nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
  nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
 • nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
  nadinsp. Tomasz Trawiński wręcza awanse, nominacje, odznaczenia
 • wyróżnieni pracownicy Policji
  wyróżnieni pracownicy Policji
 • Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem
  Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem
 • policjantki i policjanci mianowani na wyższy stopień
  policjantki i policjanci mianowani na wyższy stopień
 • kadra kierownicza zachodniopomorskiego garnizonu
  kadra kierownicza zachodniopomorskiego garnizonu
 • uroczyste przemówienia
  uroczyste przemówienia
 • uroczyste przemówienia
  uroczyste przemówienia
 • uroczyste przemówienia
  uroczyste przemówienia
 • poczet sztandarowy KWP w Szczecinie
  poczet sztandarowy KWP w Szczecinie
 • Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie
  Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie
 • Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie
  Wojewódzkie obchody święta Policji w Zachodniopomorskiem na placu przed Komendą Powiatową Policji w Świdwinie
 • Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
  Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • pamiątkowe zdjęcie
  pamiątkowe zdjęcie
Powrót na górę strony