Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w lubelskim garnizonie

Data publikacji 27.07.2021

Wojewódzkie obchody Święta Policji w 102. rocznicę powstania Policji Państwowej odbyły się w Lublinie. Życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników w imieniu kadry kierowniczej złożył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. Za służbę pełnioną na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lubelszczyzny policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

 składanie wiązanki przez policjantów pod pomnikiem tablicą

Dzisiejsze uroczystości związane z obchodami 102. rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się w lubelskim garnizonie od złożenia wiązanki pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych policjantów II Rzeczypospolitej oraz tablicą upamiętniającą patrona lubelskiego garnizonu Policji - insp. Tadeusza Tomanowskiego. Hołd oddał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  nadinspektor Artur Bielecki, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie inspektor Jerzy Czebreszuk oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów aspirant sztabowy Artur Garbacz.

 policjanci i gościa podczas mszy w lubelskiej katedrze

Następnie o godz. 10 w Archikatedrze Lubelskiej została odprawiona msza święta w intencji funkcjonariuszy. Celebrował ją ksiądz biskup Adam Bab z udziałem policyjnych kapelanów. Celebranci oraz zgromadzeni wierni podczas nabożeństwa modlili się za funkcjonariuszy Policji, którzy dbając o bezpieczeństwo niejednokrotnie z narażeniem życia wypełniali słowa policyjnej roty.

Następnie uroczystości przeniosły się na plac przed siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie nadinspektorowi Arturowi Bieleckiemu  przez dowódcę uroczystości. Patronat honorowy nad świętem objął Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk.

 zaproszeni goście i komendant wojewódzki podczas uroczystości na placu

Wojewódzkie obchody Święta Policji zaszczycili swoją obecnością m.in: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Sebastian Trojak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk. W dzisiejszej zbiórce uczestniczyli także przedstawiciele organów i instytucji współpracujących z policją, w tym szefowie i dowódcy służb mundurowych województwa lubelskiego, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, reprezentanci związków zawodowych, kapelani lubelskiej Policji a także rodziny policjantów poległych w służbie.

kadra kiernicza policji na placu

Przybyli funkcjonariusze oraz zaproszeni goście uczcili minutą ciszy pamięć wszystkich policjantów poległych na służbie oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji zmarłych w wyniku zakażenia wirusem Sars-Cov-2.

przemówienie nadinspektora Artura Bieleckiego

Nawiązując do obchodów 102 rocznicy powołania Policji Państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie  nadinspektor Artur Bielecki podziękował funkcjonariuszom za odpowiedzialną i profesjonalną służbę. Jak powiedział, służba w Policji to nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi. To właśnie dzięki wrażliwości na krzywdę ludzką, budowane jest zaufanie obywateli do Policji. 

Komendant wyraził głęboką satysfakcję z faktu, że praca lubelskich funkcjonariuszy przekłada się na wymierne efekty. Dowodem tych słów jest spadek  przestępczości ogólnej i kryminalnej, przy jednoczesnym bardzo wysokim wskaźniku wykrywalności, co plasuje nasz garnizon na pierwszym miejscu w kraju.

 

komendant na tle kadry i gości

Słowa podziękowania za współpracę, zrozumienie potrzeb i wspieranie działań komendant skierował w stronę obecnych na uroczystości przedstawicieli władz rządowych i samorządowych. Podkreślił, że efekty tej współpracy widzimy m.in. w postaci odtwarzania nowych posterunków i komisariatów Policji.

„…Święto Policji jest doskonałą okazją, by podziękować Wam za odpowiedzialną i rzetelną służbę. Dzisiejsza uroczystość jest takim właśnie momentem, w której możemy sobie powiedzieć, że zrobiliśmy wspólnie po raz kolejny bardzo dużo dobrego na rzecz mieszkańców Lubelszczyzny. Życzę wszystkim spełnienia w realizowaniu zawodowego powołania i nieustającego szacunku ludzi,  o których bezpieczeństwo dbamy każdego dnia..." – tego życzył policjantom i policjantkom nadinspektor Artur Bielecki.

 wręczenie policjantom medali i odznaczeń przez Komendanta i Wicewojewodę

Wyrazem uznania dla poświęcenia i ofiarności funkcjonariuszy jest przyznanie  medali, odznaczeń oraz awansów na wyższe stopnie. W garnizonie lubelskim  nominacje na wyższe stopnie otrzymało łącznie 1268 funkcjonariuszy.  W korpusie oficerów awansowało - 76 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse - 505 policjantom, w korpusie podoficerów - 493, zaś szeregowych - 147. Awanse wręczył Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki. 

 komendant wręcza awans policjantce

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył 45 funkcjonariuszy i pracowników Medalami „Za Długoletnią Służbę” . W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, Minister Spraw Wewnętrznych wyróżnił Odznaką „Zasłużony Policjant” 62 funkcjonariuszy.

 komendant odbiera odznaczenie

Odznaczeniem uhonorowany został także nadinspektor Artur Bielecki - szef lubelskiego garnizonu Policji. Minister Sprawiedliwości odznaczył komendanta Srebrną Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” Minister Obrony Narodowej postanowił wyróżnić podinsp. Ewelinę Maciocha z KMP w Zamościu.  Brązowy medal „Za zasługi dla Policji”  nadany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odebrał z kolei Pan Jacek Lis – Wójt Gminy Żółkiewka.

 przemówienie Wicewojewody

Z zaproszonych gości głos zabrał Wicewojewoda Robert Gmitruczuk, który w imieniu Wojewody Lubelskiego pogratulował funkcjonariuszom awansów i odznaczeń. Wicewojewoda zaznaczył, że to dzięki ciężkiej pracy policjantów możemy cieszyć się z tego, że Rzeczypospolita jest jednym z najbezpieczniejszych państw w Europie. Z kolei dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy, formacja policyjna jest jedną z najbardziej docenianych służb w naszym kraju, a policjanci i policjantki cieszą się zasłużoną estymą.  Wicewojewoda pogratulował także awansu nadinspektorowi Arturowi Bieleckiemu, zaznaczając, że Ziemia Lubelska to dobry region, który potrafi się za tę dobroć odwdzięczyć. „Tego sukcesu nie byłoby bez solidnych fundamentów – funkcjonariuszy i funkcjonariuszek.

„Życzę Państwu bezpieczeństwa, radości, satysfakcji i zadowolenia z tego, do czego Państwo zostaliście powołani – ze służby na rzecz Rzeczypospolitej i jej obywateli – podsumował Wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

 przemowa jednego z zaproszonych gości - Sebastiana Trojaka

„…Są ludzie którzy zasługują na wiele, ale nie oczekują niczego w zamian. Te słowa w pełni opisują Was. W imieniu Marszalka Województwa Lubelskiego przekazuję słowa uznania i szacunku ze strony władz samorządowych województwa lubelskiego…” -  to fragment przemówienia Sebastiana Trojaka - Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. Składając życzenia z okazji policyjnego święta, zapewnił również o wsparciu i pomocy w realizacji służbowych zadań.

 przemowa zastępcy prezydenta Miasta Lublin

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin Artur Szymczyk podziękował policjantom za służbę i oddanie, za to że w mieście Lublin żyje się bezpiecznie. Podsumowując trudny ostatni rok, współpraca pokazała, że Policja jest bardzo dobrze przygotowana do roli służenia społeczeństwu. Podziękował również za empatię, ponieważ w trudnych okresach można było na funkcjonariuszy liczyć, a okazana pomoc była bezinteresowna. Pan Artur Szymczyk pogratulował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie za to, że lubelscy policjanci są najlepsi. Podkreślił przy tym, że ten wynik okupiony był ciężką i żmudną pracą.

 Przemówienie Pani Jolanty Korniszuk Inspektora Sanitarnego

Na koniec głos zabrała Pani dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, która podziękowała za pracę funkcjonariuszy, która jest nie do przecenienia w różnych obszarach życia społecznego. W sposób szczególny podziękowała za współpracę na rzecz zdrowia publicznego w okresie pandemii. Jak zaznaczyła, w tym okresie współpraca z funkcjonariuszami i funkcjonariuszkami była bezcenna. Z okazji Święta Policji, wszystkim policjantom złożyła życzenia zdrowia i sukcesów w tej trudnej, złożonej pracy.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości>>>

komisarz Anna Kamola

Film Policja_Lubelska.mp4

Pobierz plik Policja_Lubelska.mp4 (format mp4 - rozmiar 24.34 MB)

Nagranie audio Audiodeskrypcja_filmu.mp3

Pobierz plik Audiodeskrypcja_filmu.mp3 (format mp3 - rozmiar 4.01 MB)

Pliki do pobrania

  • 37.58 KB
    Deskrypcja tekstowa filmu.
Powrót na górę strony