Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Francuski Zastępca Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego uhonorowany Medalem za Zasługi dla Policji

Data publikacji 28.07.2021

28 lipca 2021 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla Policji dla Fabien Guillaume Olivier Cosse, Zastępcy Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Jego działalność przyczyniała się podejmowanych siłami polskiej i francuskiej Policji przedsięwzięć wymierzonych w zorganizowaną przestępczość kryminalną oraz do wzmacniania bilateralnej współpracy policyjnej.

Wręczenie Medalu za Zasługi dla Policji zbiega się w czasie z zakończeniem misji francuskiego attaché w Polsce. Swoją służbę w naszym kraju Pan Fabien Cosse rozpoczął 15 sierpnia 2017 roku i w jej trakcie wielokrotnie wspierał polsko-francuskie inicjatywy, których ideą przewodnią była eliminacja poważnych zjawisk przestępczych oraz umacnianie bezpieczeństwa. Przykładem takiej aktywności były działania podejmowane z myślą o zwalczaniu zorganizowanej przestępczości samochodowej. Na podkreślenie zasługuje fakt osobistego zaangażowania francuskiego attaché w operacje policyjne wymierzone przeciw zorganizowanym grupom przestępczym, dokonującym kradzieży pojazdów luksusowych, transportowych, rolniczych, maszyn budowlanych o dużej wartości na terytoriach krajów Europy Zachodniej w celu ich późniejszej legalizacji w Polsce. Jego praca na tym polu w istotny sposób przyczyniła się do powstrzymania nielegalnego procederu i stojących za nim osób.

4-letnia kadencja francuskiego attaché w Polsce to także okres aktywnej wymiany informacji pomiędzy polskimi i francuskimi organami ścigania oraz budowania dobrych relacji pomiędzy polskimi i francuskimi policjantami.

Podczas dzisiejszej uroczystości Pana Fabien Cosse odznaczył Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk. W swoim przemówieniu Szef polskiej Policji podkreślił zasługi wyróżnionego dla budowania więzi współpracy z polską Policją, podziękował za wspólne przedsięwzięcia oraz życzył dalszych sukcesów zawodowych.

Udekorowany Medalem za Zasługi dla Policji w swoim słowie skierowanym do zebranych podziękował za 4-letni pobyt w Polsce, podkreślając, że był to wyjątkowy czas w jego życiu, tak na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej.

W uroczystości udział wzięło Kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

(BMWP KGP)

<img src="/dokumenty/zalaczniki/1/mini/1-368625_m.jpg" alt="Uczestnicy uroczystości stoją na tle flag Polski i Unii Europejskiej, u góry na ścianie wisi godło Polski">

  • poczet sztandarowy wchodzi do sali, w głębi stoi Komendant Główny Policji
  • Komendant Główny Policji przypina medal Francuskiemu Zastępcy Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Komendant Główny Policji gratuluje Francuskiemu Zastępcy Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • uczestnicy uroczystości stoją na sali podczas uroczystości
  • Komendant Główny Policji,  Francuski Zastępcy Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz inny policjant
  • Komendant Główny, Francuski Zastępca Attaché ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz mężczyzna stoją na tle flag Polski i Unii Europejskiej, u góry na ścianie wisi godło Polski
Powrót na górę strony