Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Używanie wzmacniacza sygnału telefonii komórkowej GSM/UMTS bez wymaganego pozwolenia jest nielegalne!

Data publikacji 03.08.2021

W ostatnich tygodniach do Komendy Powiatowej Policji w Miechowie wpłynęły zawiadomienia z Urzędu Komunikacji Elektronicznej o nielegalnym użytkowaniu urządzenia radiowego nadawczo-odbiorczego. Prowadzone są w tej sprawie czynności wyjaśniające. Tymczasem ostrzegamy, samowolne używanie wzmacniacza sygnału telefonii komórkowej GSM/UMTS jest nielegalne!

Wzmacniacze sygnału GSM to urządzenia, których zadaniem jest poprawienie jakości połączeń telefonicznych w wybranym miejscu. Z uwagi, że wciąż istnieją miejsca bez zasięgu, niektórzy użytkownicy telefonii komórkowej próbują go poprawić zakupionym np. w Internecie wzmacniaczem sygnału GSM/UMTS, nazywanym również repeaterem GSM. Niestety to urządzenie w odróżnieniu od wzmacniacza sygnału Wi-Fi  nie jest legalne. Powodem nielegalności tego typu urządzeń jest m.in. fakt, że jego używanie prowadzi do zakłóceń w częstotliwości pasma licencjonowanego GSM/UMTS, zarezerwowanego dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Tak więc emisja radiowa w tym paśmie częstotliwości przez osoby nieposiadające uprawnień jest działaniem bezprawnym. Działanie takie narusza ład częstotliwości i odbywa się to kosztem innych użytkowników sieci GSM, którzy mają słabszy zasięg lub nie mają go w ogóle. Wzmacniacz zainstalowany w sąsiedztwie może prowadzić do zerwania  połączeń telefonicznych, całkowitego pozbawienia abonentów możliwości ich wykonywania i odbierania oraz uniemożliwienia transmisji danych w sieciach telefonii komórkowej. Jednocześnie przedkłada się to na potencjalne zagrożenie dla ich życia i zdrowia poprzez uniemożliwienie kontaktu ze służbami powołanymi do niesienia pomocy.

Używanie wzmacniaczy sygnału GSM/UMTS dozwolone jest jedynie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych do świadczenia usług, za pośrednictwem stacji bazowych. W przypadku problemów z siłą sygnału komórkowego należy zwrócić się do swojego operatora z wnioskiem o zainstalowanie odpowiedniego urządzenia. Tylko instalacja wzmacniacza dokonana przez operatora sieci daje gwarancję, że problem z sygnałem w naszym otoczeniu zostanie rozwiązany bez szkody dla innych użytkowników telefonii komórkowej*
 
Kontrole w zakresie nielegalnych wzmacniaczy prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów z tym względzie UKE powiadamia Policję, która prowadzi postępowanie w takiej sprawie. Posiadanie wzmacniacza bez wymaganego pozwolenia stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny do 1000 zł. Sąd może orzec także  przepadek urządzenia. W przypadku gdy jego właściciel używa go w sposób uporczywy, sprawca podlega odpowiedzialności karnej za przestępstwo i podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Mówi o tym art. 208 Ustawy Prawo telekomunikacyjne
 
*Źródło: https://www.uke.gov.pl/akt/nielegalne-wzmacniacze-gsm,253.html

(KWP w Krakowie / kp)

Powrót na górę strony