Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polscy policjanci dbają o bezpieczeństwo na wybrzeżu Morza Czarnego

Data publikacji 05.08.2021

W ślad za polsko-chorwackimi patrolami na wybrzeżu Adriatyku, które stały się już niemal stałym elementem sezonu wakacyjnego, wyruszyło dwóch polskich policjantów, którzy na wybrzeżu Morza Czarnego będą pełnić służbę do 28 sierpnia br. w polsko-bułgarskich patrolach międzynarodowych. Tego rodzaju służba odbywa się w najpopularniejszym bułgarskim kurorcie – Słonecznym Brzegu, gdzie corocznie wypoczywa około 100 tysięcy Polaków.

Policja elastycznie reaguje na zmiany zachodzące w otoczeniu i potencjalne zagrożenia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polaków. Stąd też rozwijana jest szeroka międzyinstytucjonalna współpraca międzynarodowa, gwarantująca bezpieczeństwo polskim obywatelom również poza granicami kraju. W wyniku zaistniałej sytuacji epidemicznej na świecie, wielu Polaków zdecydowało się spędzić wakacje na wybrzeżu Morza Czarnego. Fakt ten nie mógł zostać niezauważony przez Policję.

W wyniku podjętych przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, na mocy Porozumienia o ustanowieniu wspólnych polsko-bułgarskich patroli zawartego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej gen. insp. Jarosławem Szymczykiem i Sekretarzem Generalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii na okres od 1 do 28 sierpnia 2021 r. do pełnienia służby w Komisariacie Policji w Słonecznym Brzegu skierowani zostali polscy policjanci – sierż. szt. Patryk Chmarycz, który na co dzień pełni w służbę na terenie garnizonu warmińsko-mazurskiego oraz st. sierż. Kamil Styrna z garnizonu małopolskiego.

Polscy policjanci pełnią służbę patrolową wspólnie z bułgarskimi kolegami, a ich głównym zadaniem jest asystowanie przy czynnościach podejmowanych w stosunku do obywateli polskich oraz udzielanie wszechstronnej pomocy celem podtrzymania statusu obywateli polskich w Bułgarii jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Zadania te często są spójne z zadaniami realizowanymi przez polską placówkę dyplomatyczną w Bułgarii, stąd też polscy policjanci pozostają w stałym kontakcie z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii.

W razie potrzeby kontakt z polskimi policjantami pełniącymi służbę w Słonecznym Brzegu nawiązać można pod numerami telefonów:

+48 668 - 034 - 671;

+48 668 - 388 - 817.

Przypomnieć należy, iż niezwykle istotnym przed spędzeniem wakacji w Bułgarii, jak w każdym innym kraju, jest poznanie odmienności obyczajowo-kulturowych oraz prawnych, które dostępne są na stronie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Sofii pod adresem:

https://www.gov.pl/web/bulgaria/informacje-konsularne

Ich poznanie zapewne pomoże uniknąć nieporozumień oraz ewentualnych trudności.

O celowości podjęcia współpracy świadczyć może fakt, że realizacja zadań poprzedzona została jedynie krótkim, roboczym spotkaniem, doprecyzowującym warunki współpracy, z kierownictwem miejscowej jednostki, po czym policjanci przystąpili do realizacji zadań. Na razie, jak raportują policjanci, nie odnotowano większych incydentów z udziałem naszych rodaków.

(Biuro Prewencji KGP)

  • polscy i bułgarscy policjanci siedzą przy owalnym stole
  • dwaj polscy policjanci i dwaj policjanci bułgarscy
  • polski policjant stoi we wnętrzu posterunku Policji w Nessebar
  • dwaj policjanci we wnętrzu radiowozu
  • dwaj policjanci kontrolują kierowcę samochodu, obok stoi radiowóz
  • dwaj policjanci kontrolują kierowcę samochodu, obok stoi radiowóz
Powrót na górę strony